czwartek, 12 stycznia 2012

Czarno na białym - Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę


Na rynku polskim nie było do tej pory tego typu publikacj, co jest całkiem zaskakujące, biorąc pod uwagę popularność kultury amerykańskiej w naszym kraju. Od dziesięcioleci polska publiczność styka się z jej rozmaitymi przejawami, miała więc wielokrotnie okazję stwierdzić, jak ważnym i zarazem złożonym problemem w rzeczywistości Stanów Zjednoczonych jest problem rasowy. Niestety produkty kultury popularnej dają często powierzchowny i wyrywkowy, a przez to niekompletny bądź wręcz zafałszowany, obraz historii i teraźniejszości "Czarnej Ameryki". Z tego punktu widzenia "Czarno na białym", może odegrać ważną rolę porządkującą ten obraz poprzez pokazanie palety zjawisk na przykładzie dokonań jednostek, które wywarły istotny wpływ zarówno na kształtowanie pozycji Afroamerykanów jako jednej z najważniejszych mniejszości w wielokulturowym tyglu, jak i na sposób, w jaki postrzegają sami siebie i są postrzegani przez innych... [...]

Książka może nie jest encyklopedią, historią czy kompendium, lecz raczej przykładowym "otwarciem" pola, które do tej pory prezentowane było wyłącznie w wymiarze cząstkowym.

prof. dr. hab. Jerzy Kutnik

Brak komentarzy: