czwartek, 7 marca 2013

Cheryl Dunn - Streets of The Western World


© Cheryl Dunn
"Look at yourselves. Some of you teenagers, students. How do you think I feel and I belong to a generation ahead of you - how do you think I feel to have to tell you, 'We, my generation, sat around like a knot on a wall while the whole world was fighting for its human rights - and you've got to be born into a society where you still have that same fight.' What did we do, who preceded you ? I'll tell you what we did. Nothing. And don't you make the same mistake we made...." - Malcolm X
"Spójrzcie na siebie. Niektórzy z was młodzi, studenci. Jak myślicie, jak się czuje gdy należę do pokolenia będącego przed wami - jak uważacie, jak mam się czuć gdy muszę wam powiedzieć 'My, moje pokolenie siedzieliśmy bezczynnie, gdy świat wokół nas walczył o prawa człowieka - I rodzisz się w społeczeństwie które cały czas toczy tę walkę'. Co zrobiliśmy my, Ci którzy was poprzedzamy? Powiem wam co zrobiliśmy. Nic. Więc nie popełniajcie tego samego błędu, który my popełniliśmy...'' - Malcolm X

Brak komentarzy: