piątek, 21 grudnia 2012

Universal Zulu Nation Fakty

MOTYWACJĄ DO POWSTANIA ARTYKUŁU BYŁO HASŁO UZN: "TRUTH IS TRUTH, FACTS ARE FACTS".

ARTYKUŁ TEN PRZEZNACZONY JEST W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DLA OSÓB, KTÓRE CZYTAJĄ DANY TEKST I WYCIĄGAJĄ WNIOSKI, A NIE TYLKO SKŁADAJĄ LITERKI.

EKIPA OLD SCHOOLERS CREW DEDYKUJE TEN ARTYKUŁ WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY NIE WIEDZĄ CO TO JEST UNIVERSAL ZULU NATION, TYM KTÓRYM WYDAJE SIĘ, ŻE WIEDZĄ ORAZ TYM, KTÓRZY WIEDZIELI ALE NIC O TYCH FAKTACH NIE MÓWILI. 

                          ZULULOGY
Co to jest Universal Zulu Nation? Czy Universal Zulu Nation to wyłącznie wizerunek tego co jest widoczne w mediach czyli hip hop: DJ-ing, MC-ing (Rap), Breaking, Graffiti Art oraz przesłanie pokoju, szacunku, jedności i dobrej zabawy? Pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na to i inne pytania jest zaproszenie na głębszą „Magical Mystery Tour” do świata Universal Zulu Nation.

                                   Początki
Universal Zulu Nation została założona w 1973r., w USA, w Nowym Jorku, w dzielnicy - Bronx. Założycielem jest ikona kultury hip hop - DJ Afrika Bambaataa. Universal Zulu Nation na początku swojej działalności była społecznością uliczną wywodzącą się z gangu Black Spades mając za cel ukierunkować negatywną energię gangów ulicznych w stronę pozytywnej działalności kultury hip hop powstającej w tamtym okresie, najpierw wśród afroamerykańskiej i latynoamerykańskiej społeczności.

                                     Zmiany


Od 1973r. - momentu powstania Universal Zulu Nation, jej wizerunek uległ znacznym zmianom. Zobaczmy jak to mniej więcej wyglądało.

Lata 80-te - W 1982r. artyści wywodzący sie z Universal Zulu Nation w tamtym okresie odbyli pierwsze tourne do Europy pod nazwą "New York City Rap Tour" prezentując i rozpowszechniając ówczesny wizerunek kultury hip hop oraz początkową ideę UZN – przesłanie pokoju, szacunku i jedności. Hip Hop bardzo szybko stał się globalny, a Universal Zulu Nation była największą młodzieżową społecznością w Nowym Jorku ukierunkowaną kulturą hip hop. Pierwsze oddziały UZN zaczęły powstawać m.in. we Francji, Anglii, Japonii, Australii. Lata 80-te to „najsilniejszy” okres Universal Zulu Nation, po którym pozostała tylko legenda w postaci artystów, którzy są obecnie uznawani za pionierów kultury hip hop.

Lata 90-te - Na początku lat 90-tych UZN zaczęła promować m.in. Afrocentryzm - nauka oparta na przekonaniu, że światowa kultura ma swoje korzenie w Afryce. Zdaniem jej zwolenników pierwsza rozwinięta kultura w historii cywilizacji została stworzona przez czarnych ludzi.  

2000 - W 2000r. Universal Zulu Nation poinformowała na swojej oficjalnej stronie internetowej, że wraz z Nowym Millenium pozostawia jak sama określa stereotypowy „system” oparty wyłącznie na wierzeniach podążając za faktami – Prawda Ponad Wiarę  (Factology vs. Beliefs) i jako Międzynarodowy Hiphopowy Ruch Świadomości (International Hip Hop Awareness Movement) będzie uczyć według niej "prawdy" na temat m.in. historii i religii świata, co próbuje czynić do chwili obecnej promując hasło: „Truth is Truth, Facts are Facts". 
                                                              

                         Czasy Obecne


                                 
Universal Zulu Nation jest obecnie  religijno – socjalnym ugrupowaniem określającym siebie jako „Organizacja” (Organization). Universal Zulu Nation utożsamia się z takimi wartościami jak: Wiedza, Mądrość, Zrozumienie, Wolność, Sprawiedliwość, Równość, Pokój, Jedność, Miłość, Szacunek, Praca, Zabawa, Zmiana Negatywności w Pozytywność, Ekonomia, Matematyka, Nauka, Życie, Prawda, Fakty, Wiara oraz głosi niepodzielność Boga (Oneness of God). Jak sama twierdzi dąży do pokoju i zjednoczenia wszystkich ras i narodowości na świecie. UZN zapewnia, że jeżeli nie dojdzie do tego, to w przeciwnym wypadku ludzkość podąża w kierunku zagłady i piekła.

                    Cele Universal Zulu Nation


  • Edukować, rozwijać i udoskonalać obecny stan umysłu społeczeństwa na całym świecie.
  • Dbać o istnienie kultury hip hop i wszystkich form artystycznych stworzonych przez nią oraz używać muzyki jako narzędzia do zmiany kulturowej i zrozumienia jej.
  • Rozpowszechniać swoje przesłanie szacunku, pokoju i jedności pomiędzy wszystkimi rasami poprzez swoje cele i działania.
  • Zabezpieczać oraz pogłębiać wrodzony talent dorosłych i młodzieży na całym świecie.
  • Pomagać innym w rozwijaniu ich możliwości i karier w taki sposób jak były one przekazane tym osobom w postaci zdolności oraz talentów.

                                        CzłonkostwoUniversal Zulu Nation informuje, że każdy kto popiera cele Universal Zulu Nation i potrafi prosperować indywidualnie oraz w grupie powinien rozpatrzyć możliwość członkostwa w Universal Zulu Nation. Członkostwo powinno być jednak świadome i rozsądnie przemyślane, ponieważ Universal Zulu Nation przekonuje, że jest otwarta dla każdego, ale nie każdy jest przeznaczony dla Zulu, która nie poszukuje sympatyków i zwolenników, ale osób z determinacją, osób aktywnych, które potrafią być zdyscyplinowane i odpowiedzialne, aby prawidłowo budowały światową Zulu Nację. W swojej ankiecie członkowskiej, która zawiera 30 szczegółowych pytań, UZN dosłownie ostrzega, że każdy kto wypełnia ankietę członkowską czyni to na własne ryzyko.

                Filozofia Part 1 (Hip Hop)


Ze względu na mnóstwo zmian zachodzących wewnątrz Universal Zulu Nation przez lata, kultura hip hop jako forma artystyczna stanowi obecnie tylko małą część filozofii UZN, czym jest próba utrzymania wszystkich artystycznych elementów kultury hip hop w całości: DJ-ing, MC-ing (Rap), Breaking, Graffiti Art., a poprzez nią propagowanie przesłania pokoju, szacunku i jedności. Wiele osób myśli, że jest to główny cel UZN tylko dlatego, że media przedstawiają to jako jedyny wizerunek Universal Zulu Nation.

FilozofiaPart2                                                       (Wiedza,Mądrość,Zrozumienie)

           
Universal Zulu Nation oświadcza i jest świadoma, że wszyscy żyjemy w realnym świecie pełnym wielu różnych problemów, idei, przekonań i nie wyjaśnionych zagadnień, co bez tego oświadczenia jest oczywiste dla wszystkich ludzi. Tak więc filozofią UZN jest chęć pełnienia roli międzynarodowego nauczyciela, który jak UZN zapewnia będzie podnosił wartość najpierw społeczności Zulu umysłowo, fizycznie, moralnie, socjalnie, ekonomicznie, duchowo, m. in. poprzez muzykę rap, a następnie poprzez swoich uczniów Zulu w wielu krajach będzie przekazywać „wiedzę Zulu” innym ludziom zgodnie z zasadą UZN: Każdy Uczy Każdego (Each One Teach One).
                                                                   

                              Zulu Books

Universal Zulu Nation kieruje się własnym wschodnio kulturowym stylem życia i sposobem myślenia. Jest to opisane w tzw. „księgach Zulu” (Black Book i Green Book). Nazwy te są celowe i mają swoje pochodzenie. „Księgi Zulu” stanowią filozofię UZN, która zawiera prawa i zarządzenia  UZN, „Zulu Infinity Lessons”, poglądy UZN, modlitwę UZN oraz cytaty m.in. z Biblii i Koranu. Zawartość Zulu Books określa    tzw. „wiedza zulu”, a ta z kolei jest kluczowym narzędziem w doskonaleniu umysłu, aby stać się „Zulu Master”. Dla jednych będzie to priorytet, a dla drugich strata czasu.

                     Prawa i Zarządzenia UZN                (Zmiana Negatywności w Pozytywność)

Uniwersalny Naród Zulu posiada  46 – cio punktowy, co ciekawe - ścisły regulamin. Niektóre z tych zasad są zaprzeczeniem innych. Dlatego punkty takie jak: 7, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 39, 40, 45, 46 powinny być indywidualnie przeanalizowane. Przestrzeganie regulaminu UZN może okazać się dla jednych przewodnikiem w codziennym życiu, natomiast dla innych zasady te będą przypominać "Klasztor Zulu Nation" i nie będą miały nic wspólnego z "Uniwersalnością" Nacji Zulu, natomiast mogą kojarzyć się z manipulacją lub ograniczeniem swobody osobistej. 

1. ZULU NATION NIE JEST GANGIEM. JEST TO ORGANIZACJA INDYWIDUALNOŚCI DĄŻĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU, POKOJU, WIEDZY, MĄDROŚCI, ZROZUMIENIA I POZYTYWNEGO TRYBU ŻYCIA.

2. CZŁONKOWIE ZULU MUSZĄ POSZUKIWAĆ ŚRODKÓW, ABY POZYTYWNIE ŻYĆ W SPOŁECZEŃSTWIE.

3. NEGATYWNE DZIAŁANIA SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM. ZWIERZĘCA NATURA JEST NATURĄ NEGATYWNĄ. ZULUSI MUSZĄ BYĆ CYWILIZOWANI.

4. CZŁONKOWIE ZULU MUSZĄ UCZYĆ SIĘ WIEDZY ZAWARTEJ W „INFINITY LESSONS”.

5. ZULUSI NIE POWINNI NALEŻEĆ DO ORGANIZACJI, KTÓRYCH ZAŁOŻENIA BAZUJĄ NA   NEGATYWNYM SPOSOBIE POSTĘPOWANIA.

6. OD ZULUSÓW OCZEKUJE SIĘ, ABY PRZEBYWALI W POKOJU Z SAMYM SOBĄ I INNYMI PRZEZ CAŁY CZAS.

7. ZULUSI SA NAUCZANI, ABY POZOSTAWALI PRZY SWOICH PRZEKONANIACH JAKIEKOLWIEK ONE BY NIE BYŁY ORAZ UZNAWALI PRAWO MOJŻESZA „OKO ZA OKO, ZĄB ZA ZĄB”.

8. ZULUSI POZDRAWIAJĄ SIĘ WZAJEMNIE ODPOWIEDNIM POZDROWIENIEM: PEACE AKHI, AKHI PEACE LUB PEACE QUEEN.

9. ZULUSI POZDRAWIAJĄ SIĘ WZAJEMNIE BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE SPOTKANIA.

10. ZULUSI TRZYMAJĄ SIĘ Z DALA OD KŁOPOTÓW.

11. ZULUSOM ZABRANIA SIĘ, ABY REGULOWALI SWOJE RÓŻNICE Z INNYMI ZULUSAMI POPRZEZ WALKĘ FIZYCZNĄ PRZY UŻYCIU PRZEMOCY.

12. ZULUSI NIE POWINNI WPROWADZAĆ INNYCH ZULUSÓW W SWOJE OSOBISTE SPRAWY. JEŻELI JEST POTRZEBNA POMOC LUB PORADA W PROBLEMIE WÓWCZAS POWINNO SIĘ SKONSULTOWAĆ Z LIDEREM ZULU.

13. ZULUSOM NIE WOLNO WNOSIĆ SWOICH PROBLEMÓW DO ZULU NATION W NIEODPOWIEDNI SPOSÓB. SPECJALNE UŻYWANIE NAZWY ZULU NATION W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA LUB PRZEMOCY.

14. ZULUSI POWINNI PAMIĘTAĆ, ABY PROWADZIĆ NIE AGRESYWNY TRYB ŻYCIA I STARAĆ SIĘ MYŚLEĆ POKOJOWO.

15. ZULUSI POSZUKUJĄ WIEDZY W SWOIM WNĘTRZU, ABY POTRAFIĆ ŻYĆ W         „ DŻUNGLI TEGO ŚWIATA”.

16. ZULUSI POWINNI STARAĆ SIĘ ROZPOWSZECHNIAĆ ZULU NATION CAŁY CZAS WYJAŚNIAJĄC GŁÓWNY CEL ZULU NATION, KTÓRY JEST OPISANY W „INFINITY LESSONS” NR.4, PYTANIE NR.5 ( NA CZYM POLEGA BYCIE ZULU?).

17. WSZYSCY ZULUSI POWINNI UCZESTNICZYĆ W ZEBRANIACH ZULU NATION.

18. KTOKOLWIEK NIE ŚLEDZI ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ZULU NATION PRZESTAJE BYĆ ZULU.

19. ZULU KINGS I ZULU QUEENS POSIADAJĄ JEDNAKOWĄ POZYCJĘ JAKO WAŻNE OSOBY WEWNĄTRZ ZULU NATION. SZACUNEK MUSI BYĆ ZACHOWANY. LIDERZY MUSZĄ BYĆ RESPEKTOWANI (KINGS I QUEENS).

20. ROCZNICĄ ZAŁOŻENIA ZULU NATION JEST 12 LISTOPAD. JEST TO OFICJALNA DATA I   POWINNA BYĆ CELEBROWANA W PIĄTEK I SOBOTĘ TEGO SAMEGO TYGODNIA, W KTÓRYM PRZYPADA 12-TY.

21. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ TWOICH PRZEŁOŻONYCH.

22. NIE OBMAWIAJ INNYCH.

23. NIE ROZKAZUJ.

24. TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST ZDAWANIE RELACJI O WSZELKIEGO RODZAJU NIEDBAŁOŚCIACH, SŁABOŚCIACH I NEGATYWNOŚCIACH.

25. NIE ZADAWAJ SIĘ Z HIPOKRYTAMI – LUDŹMI POZORNIE MIŁYMI. I NIE OKAZUJ IM UPRZEJMOŚCI.

26. PORZUĆ WSZELKIEGO RODZAJU PALENIE ( ZIOŁO, PAPIEROSY I INNE RODZAJE TYTONIU). SĄ ONE SZKODLIWE DLA TWOJEGO ZDROWIA. ZWRACAJ UWAGĘ NA TO CO PRZYJMUJESZ DO TWOJEGO ORGANIZMU.

27. TRZYMAJ SIĘ ZDALA OD KOKAINY, HEROINY I JAKICHKOLWIEK INNYCH NARKOTYKÓW.

28. NIE PIJ JAKIEGOKOLWIEK ALKOHOLU (WINO, WHISKY, PIWO, WÓDKA I INNE). WSZYSTKO TO ŹLE WPŁYWA NA TWÓJ UMYSŁ, NERKI I JEST POWODEM WIELU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. PRAWDA JEST PRAWDĄ.

29. MUSISZ POSIADAĆ CZYSTY UMYSŁ I CIAŁO PRZEZ CAŁY CZAS. W DOMU I POZA DOMEM.

30. MÓW PRAWDĘ I POPIERAJ FAKTY.

31. NIE KRADNIJ.

32. NIE STOSUJ AKTÓW PRZEMOCY NA SOBIE I INNYCH.

33. CZYŃ DLA INNYCH TAK JAKBYŚ CHCIAŁ, ABY INNI CZYNILI DLA CIEBIE.

34. POWINIENEŚ KOCHAĆ BRACI I SIOSTRY I WIERZYĆ W SIEBIE.

35. BĄDŹ UPRZEJMY I CZYŃ DOBRZE DLA WSZYSTKICH.

36. NIE ZABIJAJ NIC CO ALLAH, BÓG, JAHWE, JAH, CZY JAKIEKOLWIEK IMIĘ , KTÓRE OKREŚLA NAJWYŻSZEGO NIE KAŻE CI ZABIJAĆ.

37. WSTRZYMUJ SIĘ Z WYDAWANIEM OPINII DO MOMENTU POZNANIA FAKTÓW.

38. NIE ŻARTUJ I NIE ZACHOWUJ SIĘ W TAKI SAM SPOSÓB W OBECNOŚCI SIÓSTR JAK TO ROBISZ W OBECNOŚCI BRACI ( DOTYKANIE, POKLEPYWANIE ).

39. NIE ROZMAWIAJ NA TEMAT ZULU NATION PRZEZ TELEFON ORAZ Z INNYMI ZULUSAMI.

40. NIE ROZMAWIAJ Z NIKIM O WYDARZENIACH SHAKA ZULU POZA SPOTKANIAMI SHAKA ZULU, NAWET JEŻELI JEST TO ŻONA CZY SPOKREWNIONE OSOBY.

41. ODMAWIAJ MODLITWĘ.

42. POZNAWAJ SAMEGO SIEBIE I INNYCH. WIEDZA JEST NIESKOŃCZONA JAK NAJWYŻSZA SIŁA BOGA.

43. NIE GRAJ W GRY HAZARDOWE.

44. NIE KIERUJ SIĘ FAŁSZYWYMI SPOSTRZEŻENIAMI. JEŻELI COŚ ZOSTAŁO POWIEDZIANE ZNAJDŹ FAKTY I HISTORIĘ.

45. JAKO LUDZIE AMAZULU BĘDZIEMY ROBIĆ WSZYSTKO CO JEST MOŻLIWE, ABY UMACNIAĆ ZULU NATION. JEŻELI SA WIDOCZNE JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA MOGĄCE ŹLE WPŁYWAĆ NA ZULU NATION WÓWCZAS JAKO AMAZULU MUSIMY PODJĄĆ STOSOWNE CZYNNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE NISZCZENIU NACJI ZULU.

46. WSZYSCY CZŁONKOWIE ZULU NATION POWINNI PRZESTRZEGAĆ TYCH ZASAD W ŻYCIU CODZIENNYM.

                 Poglądy (Oneness Of God)

Universal Zulu Nation uważa, że uczy egzystencji i wzajemnego szacunku dla religii wszystkich narodów przekonując, że wszystkie religie są częścią Zulu Nacji. Wielokulturowa, a zarazem wielo religijna (bo członkowie pochodzą z różnych religii) społeczność UZN wierzy w jednego Boga, który jest określany poprzez wiele imion i uznaje go jako jednego i tego samego. Mówią o tym 15-to punktowe poglądy Universal Zulu Nation, a następnie obszerniejsze, tzw. zrozumienie - wyjaśnienie poszczególnych 15-tu poglądów UZN. W Islamie, aby być wyznawcą tej religii wystarczy uwierzyć i zaakceptować, że Allah jest jeden. W Islamie Allah czyli Stwórca posiada również wiele imion, dokładnie 99 imion, które są używane przez ludzi do jego określania. Według filozofii Nacji Zulu  bez względu na nazwę Boga nadawaną mu przez ludzi, dla UZN jest to ten sam Bóg – jedyny i niepodzielny Allah, według poglądów UZN określany wieloma nazwami, które dla Universal Zulu Nation nie są tak ważne jak to, że określają jednego Stwórcę – Allaha, co dla UZN oznacza jedność Boga (Oneness of God). Wygląda to jak manipulacja tekstem, który wpływa na podświadomość ludzi. UZN powinna jednak wiedzieć, że oprócz tych różnych imion Stwórcy, nadanych mu przez ludzi na całym świecie istnieją również naturalne różnice pomiędzy poglądami religijnymi wszystkich narodowości i kultur. 

Poglądy Universal Zulu Nation zawierają wiedzę zaczerpniętą m.in. z takich doktryn jak: 

                                  Naród Islamu (Nation of Islam) - synkretyczny ruch religijny. Naród Islamu jest nazywany przez krytyków Czarnym Ku Klux Klanem, odzwierciedleniem „Białych Nazistów” (White Nazis). Wiele przedstawicieli hip hopu jest członkami Narodu Islamu.


                Nuwaubians (Nuwaubian Nation of Moors) - organizacja zaliczana do tzw. „grup nienawiści” (Hate Groups). Nuwaubians łączy wiele zagadnień takich jak: New Age, kosmologia, ezoteryzm, okultyzm. Jednym z czołowych członków Nuwaubians jest założyciel Universal Zulu Nation – Afrika Bambaataa.

5 % Narodu (Naród Bogów i Ziem), (The Nation of Gods and Earths)
                                                
                                                                                                   
– synkretyczny ruch religio-społeczny. Jedną z hiphopowych grup która rozpowszechniła 5% Narodu jest Wu-Tang Clan. 

Wiele nauk Narodu Islamu, Nuwaubians, 5% Narodu  jest stosowanych przez Universal Zulu Nation. Poglądy Universal Zulu Nation dla jednych będą niepodważalnymi poglądami, a dla innych mogą wydawać się utopią.

               Zulu Infinity Lessons (Nauka)

Wiedza Zulu" to tzw. „Zulu Infinity Lessons” – podstawa w doskonaleniu umysłu Zulu. To informacje na temat osiągnięcia sukcesu, na temat praw osobistych, które różnią się nieco od konstytucyjnych obowiązujących praw osobistych każdego z nas oraz informacji na temat ludzkiego umysłu itp. Te podstawowe i niektóre inne „Nieskończone Lekcje Zulu” jak sama nazwa wskazuje są przeznaczone przede wszystkim dla członków UZN w celu pewnego sposobu „edukacji”. Są one kluczem do realizacji pierwszego celu oraz pierwszej zasady UZN. Doskonalenie umysłu w filozofii UZN oznacza „sukces”, a ten oznacza umiejętność przekazywania „wiedzy zulu” innym członkom, a ci z kolei następnym, aby wszyscy posiedli ten sam sposób myślenia. Wiele nauk Narodu Islamu, Nuwaubians, 5% Narodu  jest stosowanych przez Universal Zulu Nation jako „Zulu Infinity Lessons”. „Zulu Infinity Lessons” to również według samej UZN informacje z różnych dziedzin i źródeł wiedzy, oparte według teorii UZN na faktach, które jak twierdzi Universal Zulu Nation, chce adresować do wszystkich ludzi na całym świecie, aby „wiedza zulu” docierała wszędzie. Dla jednych będzie ona motywacją do poszerzania horyzontów, a dla innych kontrowersją lub „suchą” wiedzą bez znaczenia.
                                    

              Synkretyzm w Universal Zulu Nation

                                    

Oficjalna strona internetowa Universal Zulu Nation zawiera mnóstwo różnych informacji, gdzie znajduje się również bardzo wiele symboli powiązanych m.in. z symboliką masońską. Są tam również inne treści i symbole wymieszane w synkretyczny bełkot... Synkretyzm  to połączenie różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów; wyznawanie zasad lub wierzeń obejmujących odległe od siebie elementy pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzecznych. To jest tak jakby próbowano połączyć wodę i i ogień. Podążając za filozofią UZN, która z jednej strony mówi, żeby nie być uprzedzonym do poznawania wiedzy, z drugiej strony filozofia ta naucza, że największa potrzeba to zdrowy rozsądek. Jednak być nie uprzedzonym, a posiadać zdrowy rozsądek to dwie różne rzeczy. Cała ta mieszanka, którą UZN nazywa wiedzą może wzbudzać u niektórych osób wiele niepokoju. Wiadomo, że gdy występuje propagowanie czy oferowanie wielu terminów naraz, tworzy się pewien chaos i tak naprawdę głównie nie chodzi o to co widać, lecz całkiem o coś zupełnie innego. Może ze względu m.in. na ten „synkretyczny bełkot” na oficjalnej stronie internetowej UZN, strona ta została zablokowana przez odpowiednie władze. 

               Modlitwa Zulu (Pokój, Jedność)Universal Zulu Nation pochodzą z różnych krajów, narodowości, ras, kultur, religii i jak twierdzą nie uznają  podziałów zapominając, że ludzkość posiada „tożsamość kulturową”, kod kulturowy", który określa każdą narodowość czy kulturę. Ten właśnie naturalny podział i odmienność kulturową należy szanować, a nie dążyć do jej wyeliminowania. Społeczność UZN określa siebie jako Amazulu, co w jej dosłownym tłumaczeniu oznacza „Ludzie Niebios”.  Universal Zulu Nation posiada swoje korzenie w gangu Black Spades, który stanowił dla swoich członków jedną rodzinę. Gang Black Spades posiadał swoją modlitwę. Obecnie „Ludzie Niebios” czyli międzynarodowa społeczność UZN również posiada własną, wspólną modlitwę. Modlitwa Zulu (Zulu Prayer) dla jednych może mieć znaczenie mocy duchowego łańcucha jedności Zulu pozwalającego na tworzenie wielonarodowościowej Nacji będącej według filozofii Zulu Nation jedną rodziną. Dla innych modlitwa Zulu może być określana jako dążenie do zastąpienia wszystkich istniejących religii i przekonania ludzi do nowej własnej religii, jednej religii świata, co może stanowić duchowe zagrożenie w stosunku do ich indywidualnych przekonań religijnych.
                                                               

                         Wiara, Prawda, Fakty


Universal Zulu Nation twierdzi dosłownie, że jej głównym celem jest poszukiwanie prawdy, poszerzanie „innej” wiedzy, osiągnięcie pewnego rodzaju mądrości i umiejętności zrozumienia wszystkiego „co jest pochłaniane przez nasz umysł” , wszystkiego „co nas otacza". Ludzie Universal Zulu Nation twierdzą, że każda religia czy wiara może zawierać prawdę i nieprawdę. Dowodem tego jest oficjalne logo UZN przedstawiające układ słoneczny wokół Biblii i Koranu, a pomiędzy nimi widać symbole Alfy i Omegi, a w środku widnieje znak zapytania. Według sposobu myślenia UZN każdy powinien udowodnić punkt swojej indywidualnej wiary na prawdzie i faktach, a Universal Zulu Nation jako świadek potwierdzi wówczas, że dany punkt widzenia jest prawdziwy (dobrze mieć takiego eksperta). Wygląda to jak chęć kontrolowania wolności poglądów religijnych.

                              Jezus Chrystus i UZNW „naukach” UZN można znaleźć nawiązanie do dwóch różnych religii: Chrześcijaństwa i Islamu, oraz pewien „nacisk” na postać Jezusa Chrystusa. UZN rozważa następującą kwestie: „Czy Członkowie UZN wierzą, że Jezus Chrystus jest Allahem?”. Podchodząc do pytania obiektywnie, można stwierdzić, że pytanie to nie znajduje zastosowania, ponieważ w Islamie Allah jest jeden, jest on niepodzielny, natomiast w Chrześcijaństwie istnieje Święta Trójca, której częścią jest Bóg (Ojciec), Jezus Chrystus (Syn Boży) i Duch Święty. UZN sugeruje również, że historia Jezusa Chrystusa  jest historią, której prawdziwe pochodzenie powinno być dociekane przez członków Zulu w ich wolnym czasie. Universal Zulu Nation równocześnie zapewnia, że szanuje wszystkie religie. Jeżeli tak jest, to UZN nie powinna ingerować w istnienie innych religii zachowując bezstronność i szacunek, o którym sama mówi.

      „Strength In Numbers” (Siła w Liczbach)Znaczenie słowa „Zulu” według Universal Zulu Nation to „Siła w Liczbach” (Strength In Numbers) czyli Universal Zulu Nation dosłownie oznacza „Universalny Silny w Liczbach Naród” (Universal - Zulu = Strength In Numbers - Nation). UZN wyjaśnia i zapewnia, że nie jest jakąś nieokreśloną grupą czy gangiem socjalnym, lecz międzynarodową społecznością budującą według jej samej – jeden niezależny naród . „Organizacja” ta działa jako grupa w grupach stosując struktury organizacyjne wywodzące się  z ulicznego gangu Black Spades. UZN  posiada swoje oddziały (chapters) w różnych krajach, w których istnieje pewna hierarchia:

Zulu Members – Osoby stanowiące frekwencję danego oddziału (chapter). Każdy członek UZN ma prawo utworzyć i prowadzić własny oddział UZN, który będzie kontynuacją poprzedniego.

Chapter Leaders – Osoby reprezentujące i prowadzące dany oddział (chapter). Osoby odpowiedzialne m.in. za dostarczanie członkom swojego oddziału praw i zarządzeń UZN, poglądów UZN oraz „Zulu Infinity Lessons”, a także są one zobowiązane do wyjaśniania swoim członkom Zulu znaczenia treści w nich zawartych. 

Zulu Kings, Zulu Queens – Osoby posiadające szczególny status wewnątrz UZN, wyższy niż Chapter Leaders. Zulu Kings i Zulu Queens posiadają szczególne przywileje w UZN. O status Zulu Kings lub Zulu Queens mogą ubiegać się osoby, których członkostwo w UZN jest nie mniejsze niż 3 lata. 

Shaka Zulus, Shaka Queens – Osoby wchodzące w skład wewnętrznych oddziałów ochrony (Shaka Zulu Security) zabezpieczających m.in. indywidualny oddział i jego członków.

W połowie lat 90-tych liczba członków UZN  na świecie wynosiła ponad 400 000.

Universal Zulu Nation była swego czasu określana jako socjalny gang m.in. ze względu na podobieństwo struktur organizacyjnych do takich gangów jak: Latin Kings, La Familia, Dominicans Don’t Play czy Netas. Sama UZN zamiast określenia „gang socjalny” preferuje określenie „organizacja uliczna” (street organization), której celem jako Universal Zulu Nation jest jedność społeczeństwa.
                     

Konstytucja Universal Zulu Nation             (Sprawiedliwość, Równość, Wolność)

UZN wyjaśnia, że jej działania różnią się od działalności gangów, które zaczerpnęły idee z gangów z Los Angeles i nie różnią się one niczym od działalności gangów z lat 70-tych. UZN zapewnia, że jej działalność bazuje na pozytywności, o czym mówi m.in. ustalona przez nią Konstytucja Universal Zulu Nation. Mówi ona również, że każdy oddział (chapter) UZN bez względu na położenie geograficzne, czyli bez względu w jakim kraju znajduje się, podlega Konstytucji UZN.

                 Definicja Lidera Zulu

Universal Zulu Nation swoich liderów określa w następujący sposób: Liderzy to osoby posiadające zdolność pochłaniania wszelkiej wiedzy i umiejętność zrozumienia tej wiedzy (wiedzy Zulu). To osoby, które uczą wszystkich nie wiedzących jak postępować i rozmawiać z innymi ludźmi oraz jak radzić sobie z problemami występującymi na drodze Universal Zulu Nation. Dla jednych będzie to wyzwanie, a innym będzie się to kojarzyć z misją „Świadków Jehowy”.
                                                               

                    Definicja bycia Zulu

Filozofia Universal Zulu naucza swoich członków, że powinni oni rozpowszechniać UZN cały czas wyjaśniając definicję bycia Zulu wszystkim tym, którzy rzekomo przypisują UZN złą opinię. Bycie Zulu polega na tym, aby nie być uprzedzonym w stosunku do innych ludzi. Nauczać „prawdy”. Według filozofii UZN ma to być „wiedza Zulu”, mądrość i umiejętność zrozumienia tej wiedzy. Szanować tylko tych, którzy okazują szacunek społeczności Zulu, ale jeżeli ktokolwiek ze społeczności UZN jest atakowany przez kogokolwiek, kto nie dąży do pokoju z Universal Zulu Nation, wówczas jest nakazane wszystkim członkom UZN w imię Allaha, Jehowy… walczyć przeciwko tym, którzy walczą przeciwko Ludziom Zulu. Jest tu nawiązanie do zasady UZN nr.7, która mówi, że członkowie zulu są nauczani aby popierali prawo Mojżesza:  „Oko za oko, ząb za ząb”. 

                                   Zulu Perfection

UZN mówi, że im więcej członków Zulu, tym więcej „wiedzy Zulu”, a wiedza to „potęga”, która  łączy dwie siły: siłę psychiczną (umysł) i siłę fizyczną (ilość członków Zulu). Według Universal Zulu Nation dokonanie tego jest doskonałością. Inne nauki UZN mówią, że nigdy nie jest odpowiedzialnością być doskonałym w 100%.

                                    Symbolizm UZN

   
Członkowie Universal Zulu Nation noszą symbole w postaci naszyjników lub T-shirts przedstawiających zarys kontynentu afrykańskiego lub ludzkiej twarzy z tarczy plemienia Zulu od którego została zaczerpnięta nazwa UZN.  Obecnie symbole te zostały zastąpione symbolami egipskimi takimi jak Oko Horusa, krzyż ankh oraz pogańska biżuteria przedstawiająca m.in. pentagramy. Mimo tego stare symbole UZN są nadal praktykowane przez członków Universal Zulu Nation co jest ich rozpoznawalnym znakiem.
                                                          

               "Organization, Movement"

Istnieje wiele ugrupowań określających siebie jako "Organization" czy "Movement" itp., które "werbują" nowych członków, wprowadzając ich stopniowo w swoje "szeregi" posługując się takimi wartościami jak pokój, jedność, równość, miłość, szacunek, wiedza, mądrość, zrozumienie, sprawiedliwość, prawda, co początkowo wydaje się pozytywne i bez  zarzutu. Po głębszym poznaniu danego zagadnienia, dla jednych za tymi nazwami mogą ukrywać się różne znamiona np. „pranie mózgu, a inni będą  nazywać to "wyższą filozofią" lub "uniwersalnym sposobem myślenia".
                                                              

                       Zulu Czy Hip Hop?

„Wiedza Zulu" zawarta w "Infinity Lessons", zasady Zulu, poglądy Zulu, modlitwa Zulu to nie jest zbiór „luźnych” informacji lecz fundamenty filozofii UZN mając swój "cel" i znaczenie jako całość. Wiele osób kojarzy UZN wyłącznie z kulturą hip hop czego rezultatem jest nieświadome przyłączanie się ludzi do UZN, na zasadzie „jestem w hiphopowej organizacji”, co z kolei przedstawia UZN wyłącznie jako „hiphopowy fan klub” czym UZN nie jest.

Chcesz być Zulu – przestrzegaj Zasad UZN, popieraj poglądy UZN, poszerzaj wiedzę Zulu, ulepszaj mądrość, aby osiągnąć umiejętność zrozumienia tej wiedzy, utrzymuj wiarę Zulu, odmawiaj modlitwę Zulu – Stay Real, Be A Zulu. 

Chcesz być hip hop – bądź niezależny - Keep Roots Alive, Be A Hip Hop.
                                                                    

                          Szacunek 

Faktem jest niepodważalny i bezdyskusyjny szacunek dla pierwszej generacji Universal Zulu Nation za jej wiadomy wkład w początkowy rozwój kultury hip hop w USA na przełomie lat 70-tych i w latach 80-tych kiedy hip hop miał zupełnie inne znaczenie niż obecnie, a także dla wszystkich następnych, którzy rozpowszechniali początkową ideę UZN później, oraz za obecne zaangażowanie UZN w różne działalności obejmujące m.in.: programy nauczania, korepetycje, seminaria, konferencje, czasopisma, koncerty, imprezy muzyczne itp. 

                                        Pytania

Ktoś może zadać następujące pytania związane z takimi podtytułami:

Członkostwo - Jeżeli Universal Zulu Nation jest tak „Universalna” i wszystko co robi ma dobre przeznaczenie, to dlaczego osoby wypełniające ankietę członkowską są ostrzegane, że wypełniają ją na własne ryzyko?

Prawa i Zarządzenia - Dlaczego UZN nie zmodernizuje zasad UZN? Zasady UZN początkowo były skierowane do społeczności gangów ulicznych w latach 70-tych? Od lat 70-tych minęło wiele czasu, a niektórzy z obecnych członków UZN w wielu krajach oraz osoby zainteresowane ewentualnym członkostwem w UZN nie pochodzi ze społeczności gangów ulicznych. Według UZN prawa i zarządzenia UZN to „luźne informacje”. Jeżeli tak to dlaczego jest ich aż 46 i nazywają się „prawa i zarządzenia”? 

Wiara, Prawda, Fakty - W jakim celu religia jest mieszana z hip hopem? Co wspólnego ma religia              z tworzeniem Graffiti Art, tańcem, tworzeniem muzyki, poezją mówioną (Rap) i dobrą wspólną zabawą? Sama muzyka łączy ludzi, a wiara czy religia powinna być indywidualną sprawą każdego człowieka.

Zulu Infinity Lessons – Czy UZN poprzez wpajanie „wiedzy Zulu” zawartej w „Zulu Infinity Lessons” dąży do stopniowego ukierunkowania sposobu myślenia swoich członków oraz zmianę ich kultury oraz indywidualnych poglądów religijnych na „wiarę Zulu”?

Jezus Chrystus i UZN -  Czy Universal Zulu Nation pod szyldem wartości z którymi utożsamia się dąży do obalenia podstaw religii Chrześcijaństwa?

Strength in Numbers (Siła w Liczbach) – Czy UZN stosuje kulturę hip hop do werbowania nowych członków w różnych krajach, aby rozpowszechniali oni filozofię UZN w społeczeństwie, a następnie tworzyli coraz więcej oddziałów na zasadzie grupa w grupie, wprowadzając „wiarę zulu” wewnątrz danego kraju? Jeżeli tak to warto zastanowić się w jakim celu?”.

Universal Zulu Nation New World PowerUniversal Zulu Nation wydaje się być zagadnieniem dyskusyjnym, bo jak wszystko inne posiada swoich zwolenników, przeciwników oraz tych dla których istnienie jej pozostaje obojętne. Ile ludzi, tyle opinii. Czy Universal Zulu Nation to tylko hip hop, pokój, jedność, szacunek i fajna zabawa, czy świadoma odpowiedzialność w realizacji „Zulu Way Of Life”, która może okazać się narzędziem do zaprowadzenia światowego Universal Zulu Nation New World Power? W co „Ludzie Niebios” (Amazulu) mocno wierzą. Odpowiedź na to i inne pytania pozostawiam Wam - Drodzy Czytelnicy.

9 komentarzy:

Andreas von Graff pisze...

Ewolucja to coś przed czym nie uciekniemy. Ewoluuje język, kultura, całe narody. Często jest też tak ze dopiero ktoś oznajmia nam mówiąc „ale żeś się zmienił”. Czas… on sprawia że jesteśmy inni. Mądrzejsi, bystrzy, a poprzez co dostrzegamy wiele niejasności, które za czasów naszej młodości były niewidzialne… a może ukryte.
Czasami tak z za mojego zapiecka, czytam o tym całym Zulu Nation i wracam do czasów mojej młodości i dostrzegam że ktoś grał w chuja…
Tańczyłem aktywnie Break Dance przez 25 lat, dla wielu to, nawet nie całe życie, a dla mnie zaledwie część. Malowałem graffiti, i próbowałem DJ,ingu i rapowałem tu i ówdzie. Robiłem to co lubię. Wstając rano, nikt nie musiał mi zadawać pytania co chcesz robić. Bo to oczywiste, HIP HOP.
Chciałem robić Hip Hop w całej jego okazałości.
Gdy kurtyna komunizmu padła i na BMX jeździł każdy burak, poprzez co stał się on zwykłym rowerkiem, gra w zośkę stawała się piątym elementem Hip Hopu a Break Dance mógł się nauczyć nawet najbardziej tępy wół, zdałem sobie sprawę że pewne tematy są śmieszne. Im bardziej doganialiśmy zachód tym bardziej klarowało się to jak naprawdę to jest. Nowinki świata stawały się dostępne na wyciągnięcie ręki za pomocą Internetu.
Ktoś pytał mnie co to jest tak naprawde ten Hip Hop? Ja przywiązywałem do tego tematu jakąś ideologię, ukierunkowane myślenie… że taniec czyni wolnym. Chodziło o to że podczas tańczenia zostawiasz problemy domowe w domu, szkolne w szkole itd. Nie przywlekasz ich na parkiet bo to bez sensu. Chodzi o taniec i to aby w tym tańcu było jak najwięcej tańca, stylu, dynamiki i ekspresji. Ale wyszła dupa zbita bo w momencie kiedy my w Polsce dane nam było oglądć Beat Street w telewizji, to w JU ES EJ dawno mieli ten styl w dupie.
Dlaczego? Ano dlatego że ewoluował cały styl. Do czterech elementów HH takich jak: Break Dance, DJ, MC, Graffiti – dołączyła cała masa drobnych pierdów. A kultowe Zulu Nation stało się czymś zgoła innym niż widzieliśmy to na początku.
Czytając Infinity Leson nie wiedziałem jaki to ma związek z Hip Hopem. Wchodząc na stronę UZN doznawałem szoku. Co ma wspólnego z Hip Hopem, a w moim przypadku z kręceniem się na głowie - Allach, wykłady na temat uczulenia na laktozę w otoczce masonerskiej symboliki.
Africa Bambaataa chyba za bardzo się zagalopował. „Kierownictwo„ całego Universal Zulu Nation zaczęło robić coś czego powinni unikać. Zaczęli przywlekać problemy tancerzom prosto na parkiet a DJ wprost za konsole. Artystom graffiti też podświadomie prano banie frazesami o manipulacji Biblią i niebiańskiej wizji AMAZULU!!!
Zastanówmy się teraz:
Jak można tańczyć break dance do muzyki gdzie MC rapuje o strzelaniu do ludzi, apokalipsie która nas wszystkich zeżre i księżach-kłamcach w Watykanie, a prorocze wizje bliżej nieznanego szamana z afrykańskiej wioski to prawda objawiona.
Tego właśnie chciałem uniknąć. Bo taniec niech będzie tańcem, graffiti – sztuką itd.
Dlaczego Zulu Nation błądzi i ich ewolucja jest zła?
Bo któregoś dnia, jakiś breakdance’r schodząc z parkietu w imię Hip Hopu wystrzela pół dyskoteki tylko dlatego że tańcząc breakdance w rytm słów Proroka MC doznał olśnienia że niewiernych miejsce jest w piekielnych czeluściach i że niegodni są aby słuchać tych prawd objawionych, wyrytych palcem proroczym na stronie Uniwersal Zulu Nation.
Rozumiem że ilu ludzi tyle pogladów. Tańczyłem breakdance z wieloma ludźmi i wielu uczyłem. Ktoś mnóstwo czytał o UFO, inny o wujku Adolfie jeszcze ktoś wróżył z fusów. Nigdy by mi nie przyszło do głowy aby to wszystko podpiąć pod Hip Hop i nazwać to nieskończonymi lekcjami ludu uniwersalnego.

Autor Andrzej Graff - wyewoluowany

Anonimowy pisze...

Tak jak napisał Von Graff. Wszechmogący i prawie wszystko wiedzący Afrika Bambaataa okazał się nie tylko Dj-em, ale i fanatykiem "prawdy",który dorastał w perspektywach czarnego nacjonalizmu i mądrości wykrzyczanych przez jego idola-mentora-Louisa Farrakhana, w amoku chęci zmiany świata na lepsze pojechał za daleko...!!! Natury człowieka nie zmienisz, dlatego pewnego dnia hip hop jako wesoła forma artystyczna poprostu znudziła się elicie Zulu Nation, które wpadło na genialny według niej pomysł brzmiący jak "sen wariata" czym była próba (dzięki bogu tylko próba) połączenia wszystkich religii i innych dziwnych "wynalazków" z hip hopem, promując w pierwszej kolejności - Islam. Ok. Ale po co??? Czytając obydwie Zulu Books:Green Book i Black Book dosłownie odnosi się wrażenie prania mózgu, które fanatyczni "Ludzie Niebios" - UZN nazywają prawdą. Można przypuszczać, ze tak naprawdę głównym celem UZN pod przykrywką hip hopu jest stopniowa islamizacja nieświadomych młodych ludzi,czasami zagubionych lub poszukujących czegoś "cool", którzy w UZN dostrzegają wyłącznie hip hop, a nie widzą co może być tam ukryte.

Sama Universal Zulu Nation twierdzi, że zajmuje się wieloma zagadnieniami, a ciekawostką jest fakt, że posiada ona możliwość wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian wewnątrz organizacji, co może być dla niej uzasadnionym ewentualnym "wyjściem awaryjnym" na wypadek zagrożenia w każdym momencie w przypadku jakichkolwiek "zarzutów" w zależności od tematu jaki jest łączony z Universal Zulu Nation. Dla przykładu: UZN oznajmia, że dąży do pokoju i jedności społeczeństwa. Pytanie brzmi: Pod jakim pretekstem? Islamizacji? Universal Zulu Nation ZGASŁO, a jak ktoś twierdzi, że nie to powoli gaśnie.Nawet pionierzy hip hopu, którzy ratują wizerunek UZN poprzez ich istnienie nie zmienią faktu,że po hiphopowej true schoolowej społeczności Zulu Nation pozostało fanatyczno-synkretyczno-religijne wariactwo.
Warto by odpowiednie osoby, zainteresowały się, czy UZN w Polsce działa legalnie według Polskiej Konstytucji, która nie uznaje terminu "organizacja", a wszelkie stowarzyszenia na terenie Polski nie mogą manipulować społeczeństwem, ani oferować czy narzucać swoim członkom jakichkolwiek wyznań religijnych. Może dlatego Polski Oddział Zulu istnieje pod przykrywką Polskiego Stowarzyszenia Kultury Hip Hop. a może nie? Samo propagowanie prawa Mojżesza "Oko za Oko, Ząb za żąb" przez UZN w Polsce nastawia ludzi na podświadomą agresję w stosunku do innych.Manipulacja???
P.S.
Gdzie są umotywowane ewentualne komentarze ludzi z polskiego oddziału UZN na wiele z tych tematów? Jest wiele osób, które chciałyby wiedzieć. Gdzie jest słynny skuter czy skeeter, który swego czasu zasypał nas jego płytkimi wypowiedziami? Okazuje się, że plotkować i napinać się to każdy...ale prowadzić wspólną dyskusję to nikt.A zresztą wystarczy tego na jeden raz.

YabCo pisze...

Siema!
Ciekawy artykuł jednak osobiście jako członek Polskiego Stowarzyszenia Kultury Hip-Hop muszę zaprostestować przeciwko tezie jakoby UZN w Polsce istniało pod przykrywką Stowarzyszenia a dodatkowo przez to indoktrynowało jeszcze na Islam. Otóż gdy wstępowałem do PSKHH nie otrzymałem automatycznie członkowstwa w Zulu Nation. Jedno i drugie to dwie sprawy i z tego co widzę nijak nie indoktrynujące religijnie w Polsce.
Jako ateista i apostata nie wstąpiłbym do żadnej organizacji zakładającej lub wymuszającej wiare w jakiekolwiek bóstwo.
Z tego powodu tez jestem li tylko członkiem PSKHH anie UZN, które jak wiemy zakłada istnienie bóstw.
Dalej idąc powyższe rozważania nad tym co się dzieje z UZN w Stanach nie mogą być oderwane od okoliczności powstawania tej organizacji. NIe zakładali jej profesorowie filozofii z uniwersytetów w Norwegii tylko biedni, niewykształceni i wierzący Czarni. W wierzącej Ameryce. Trudno się dziwić, że poglądy odnosnie religii są formułowane chaotycznie. Ja w Hip-Hopie uwielbiam przesłanie Peace, Unity Love & Havin' Fun a także szeroką gamę możliwości realizacji poprzez sztukę i na tym poprzestaję. Rozważań teologiczno-filozoficznych poszukuję na kartach książek specjalistów w tych dziedzinach. Pozdro!

Anonimowy pisze...

Witaj YabCO.

1.PSKHH i UZN Chapter Poland.
Treść dotycząca PSKHH i UZN ma formę pytania, a nie aluzji. Wiadomo,że PSKHH działa na terenie Polski jako stowarzyszenie, a jego Statut wszyscy zainteresowani mogą łatwo odszukać w necie. Natomiast wiele osób mogłoby zadać pytanie na jakiej zasadzie działa polski oddział UZN?. Wiadomo,że jest to Zulu Chapter Poland, który istnieje zgodnie z Konstytucją UZN jako organizacji, a ta z kolei podlega Konstytucji USA, ale jak to się ma do Konstytucji Polski.Chodzi o to jako co,Universal Zulu Nation Chapter Poland według polskiego prawa widnieje i jest zarejestrowane? Czy jako UZN Poland czy jako stowarzyszenie czy coś innego? Warto, aby ludzie wiedzieli jak to się ma do polskich realiów. Czysta ciekawość każdego z nas. Czy istnieje statut UZN Chapter Poland? Jeżeli tak, to powinno być to do wglądu dla każdego zainteresowanego, tak jak to jest ze statutem PSKHH. Może jest ktoś kto jest w stanie umieścić link do w/w Statutu UZN Chapter Poland. Podsumowując chodzi o to, że PSKHH działa jako PSKHH, czego potwierdzeniem jest jego statut. A jak działa UZN Chapter Poland w stosunku do polskiego prawa? Myslę, że tą kwestie warto sprostować bez jakichkolwiek złych zamiarów.

2.UZN i " biedni ludzie w USA".
W USA swego czasu nawet "biedny" był szczęśliwy i nosił buty nike czy adidas, które można było kupić tam za 5 USD, a w tym samym czasie dla młodzieży np. w Polsce te właśnie buty "biednych" ludzi z USA były szczytem marzeń każdego nastolatka. Bieda w każdym kraju wyglądała i wygląda inaczej. Jeżeli tworzy się światową organizację tym bardziej po wielu latach, ludzie tworzący UZN Worldwide nie powinni pozwolić sobie na jakikolwiek chaos w jej tworzeniu. Po tylu latach powinni być to profesjonaliści.

3. Peace,Unity, Love and Havin' Fun
To jest właśnie to co najbardziej mnie kręci w hip hopie - Old School. Bez żadnych stowarzyszeń. Można kochać grę w golfa przez całe życie i grać w nią, bez potrzeby wstępowania do klubu golfowego.

Może warto by pomyśleć o zrealizowaniu panelu dyskusyjnego na temat powyższego artykułu. Podkreślam - artykułu.
Pozdrawiam i dzięki za komentarz.

Dziurawe Sample pisze...

Piszę to jako osoba związana z tematem od kilkunastu lat, nie jako członek OSC.

Text Sadiego, w który miałem możliwość ingerować, stanowi dogłębna analizę UZN, jako organizacji międzynarodowej. W żadnym wypadku artykuł nie atakuję polskiego odziału UZN, co więcej nie atakuję NIKOGO!

Autorowi należy się uznanie za rzetelną, w pełni dziennikarską pracę - mam na myśli pozbawioną 'klepania po plecach' czy bezpodstawnej krytyki.

Jest to zbiór informacji, do jakich autor miał dostęp jako pełnoprawny członek UZN oraz tych, które widnieją na stronie UZN U.S.

Temat omawia fakty i sposób postrzegania kwestii UZN, w sposób krytyczny, tzn. szuka w nim pozytywów i negatywów. Sam jako sympatyk UZN posiadałem masyw pytań, które często były wyśmiewane przez Lidera UZN, czy to jako objaw ignorancji, braku szacunku lub braku wiedzy.

W wyniku zaistniałej sytuacji, razem z Sadim rozpoczęliśmy kilkumiesięczne rozkminki, spędziliśmy wiele, wiele godzin na rozmowach, by ów artykuł miał rację bytu, za co autorowi - Sadiemu, dziękuję.


Unknown pisze...

ehhhh obiektywnie patrząc na przebieg sytuacji, oraz ostatnio zamieszczone filmiki na yt wyrasta mi przed oczami pewien obraz. Wszystko to odiebram troche jako prowokacje być może w jakimś celu... Niewiem czy ktoś z was spotkał się z kimś z UZN Polska i usłyszał jakiekolwiek religijne lub "mistyczne teorie", ja osobiście nie. Rónież uważam ,że w zasadach jest zamieszczone wiele błędów logicznych, wsumie to jest po prostu fakt. Myśle, że nie ma co sie odnosić do us ani przenosić tego tutaj ponieważ istnieja spore różnice kulturowe. Istnieje tam tysiące śmiesznych religi i masy ludzi nieco zabłąkanych (np. wierzący w istnienie vadera oraz modlący sie do niego ). Myśle ,że nie wporządku jest wywlekanie ich wewnętrznych spraw o których z pewnych swoich prywatnych przekonań nie mówią głośno. Ja np. nie wypowiadam się o działaniu polskich oddziałów antify chociaz czasem wydaje mi sie ,że wiem wszystko a nie jestem członkiem żadnej grupy. Co prawda bambata może i chcąc dobrze za bardzo sie wczuł i troche się zagalopował jednakże nie nam na to wpływu ani nie powinno mnie to interesowac nie jestem członkiem UZN. To są ich sprawy. To są fakty. Jak na to patrze to widze szukanie dziury w całym i sytuacja mi przypomina dzieci bijące się o grabki w piaskownicy. Myśle ,że skoro temat ten ubiera na ludzi sporo kontrowersji nie ma co sie przepychać przez internet i zaproponujcie polskiemu chapterowi debate i znajdzcie kogoś postronnego aby to poprowadził i fajnie by było jakbyście normalnie pogadali. Ruch jakim jest hip-hop coraz bardziej upada przez to ,że nie próbujemy sie razem ukierunkowac i wspólnie działać ( a nie skupiać sie na sobie ). Peace!

Anonimowy pisze...

Komentarz MC Szelest jest tematyczny. Popieram to co masz na myśli pisząc o zasadach UZN. Zulu Nation obecnie to jedna
wielka anarchia. każdy robi co chce i każdy interpretuje zulu inaczej.Nie mówię tu o polskim Zulu Nation. W Rumunii Zulu Nation teoretycznie nie istnieje na tą chwilę, ze względu na system polityczny w kraju. W necie natomiast jest Zulu
Chapter Romania. W UK Zulu jest jeszcze inne..Co z tego wynika? Piszesz o "mistycznych teoriach"... Przez wiele lat Graff i ja spotykaliśmy ludzi zaangażowanych w hip hop bardzo mocno, a było tych osób trochę i każdy z nich słyszał o Zulu jako organizacji z siedzibą w USA, ale każdy pytał? "dlaczego tam jest tak dużo róZnych odniesień do religii i itp? Więc po latach powstał post na ten temat napisany obiektywnie, utrzymujący wiarygodne informacje, które są nadal aktualne.Różnice kulturowe były poruszane w poście " Prawda o UZN w Polsce".W powyższym poście "UZN fakty" opisane są fakty UZN jako organizacji międzynarodowej - jako całości. Nie ma tam ani jednego zdania na temat Zulu Nation Chapter Poland. Więc nie ma o co płakać i dramatyzować.Twoje ostatnie zdanie skierowałbym do wielu ludzi w Polsce tworzących hip hop.To bardzo dobra refleksja dla nas wszystkich. Artykuł jest na tyle obszerny, że wymaga wspólnej ewentualnej dyskusji na ten temat ( o czym nadmieniłeś)bez wytykania kto jest cacy a kto be. Pozdrawiam - szacunek. Sadi

Unknown pisze...

Ponawiam, apel i zachęcam do poruszenia debaty, ale nie winternecie tylko normalnie gdzies chciałbym aby takie spotkanie miało miejsce, chętnie przyjade a nawet jesli zajdzie potrzeba to poprowadze

Anonimowy pisze...

Witaj Szelest. Pomysł jest dobry tylko czy jest do zrealizowania. Debata- fajna rzecz jeżeli różni się od przekrzykiwania jeden przez drugiego.Sprawa nr.1 debaty: główny temat i cel. Oczywiście z wyszczególnieniem punktów dyskusji. Pytanie: Czy teoretyczna debata coś zmieni??? W razie potrzeby mój e-mail to: sadi68@interia.pl