piątek, 10 lutego 2012

Geneza Kultury Hip Hop

Hip Hop swoje korzenie posiada w starej kulturze afrykańskiej. Poprzez historię w USA narodził się w dzielnicy Bronx, NY. Data 12 Listopad 1973r., jest oficjalną datą utworzenia Universal Zulu Nation, natomiast 12 Listopad 1974r., jest oficjalną datą narodzin hip hopu. Universal Zulu Nation uznaje listopad jako "Miesiąc Historii Hip Hopu" i poprzez coroczne imprezy „Zulu Hip Hop Anniversary” organizowane w wielu krajach, wyraża w ten sposób szacunek wszystkim tym, którzy wytyczyli drogę, przygotowali podstawę oraz tym, którzy nadal kontynuują bogatą tradycję kultury hip hop na świecie.

Założona przez Afrika Bambaataa, Universal Zulu Nation jest najstarszą, największą i najbardziej respektowaną hiphopową organizacją na świecie, w społeczności której są legendarni artyści hip hopu. W 1974r., oficjalne uznanie kultury hip hop było wówczas wielkim wydarzeniem, w wyniku którego stopniowo zaczęły rodzić się jej elementy tworząc ruch, który jest obecnie ruchem międzynarodowym. Ze względu na jej energię, dynamikę i rozmach kultura hip hop stała się tradycją dla wielu narodowości będąc ostatecznie nośnikiem większej świadomości społecznej na temat ponadczasowych wartości takich jak: wiedza, mądrość, zrozumienie, wolność, sprawiedliwość, równość, pokój, jedność, szacunek, miłość, odpowiedzialność, większa możliwość, ekonomia, matematyka, nauka, życie, prawda, fakty, wiara. Kultura hip hop to ruch wielokulturowy wyrażany poprzez różne formy artystyczne, które Universal Zulu Nation nazywa elementami. Te główne elementy znane są jako: DJ-ing, MC-ing (Rap), Breakdance (Breaking, Up-Rocking, Popping, Locking), Graffiti oraz element, który utrzymuje wszystko w całości to Wiedza, Kultura i Szacunek. Od wielu lat kultura hip hop ma ogromny wpływ na światową rozrywkę z jej twórczym wkładem w muzykę, taniec, sztukę, poezję i odzież. Jednak całkowity brak wiedzy na temat kultury hip hop u wielu ludzi, przyczynił się do powstawania negatywnych i mylących opinii na temat tego ruchu. Równocześnie negatywnie przedstawiany wizerunek hip hopu przez wielu artystów MC-ingu (Rap) jest stosowany i promowany przez media i przemysł muzyczny, które wykorzystują kulturę hip hop kosztem nieświadomości społeczeństwa tworząc własne synonimy takich terminów jak „hip hop” i „rap”, pozostawiając inne elementy kultury hip hop na boku. Universal Zulu Nation reprezentuje wszystkie elementy kultury hip hop promując 5-ty element: Wiedzę, Kulturę i Szacunek umożliwiając i dbając o istnienie tego, co hip hop wniósł do kultury społeczeństwa na świecie jak i w Polsce.

Brak komentarzy: