środa, 4 listopada 2009

Richard Griffin a.k.a. Professor Griff


Pochodzi z Long Island, NY. Dorastał z trzynaściorgiem rodzeństwa. Kiedy był w szkole średniej, jeden ze starszych braci zapoznał go z naukami "Nation Of Islam" (Narodu Islamu). Griff wkrótce założył The Universal Revolutionary Freedom Fighters Society (TUFFS), które organizowało grupy kształceniowe i zajęcia sztuk walki dla młodych ludzi. Przyjaciel Flavor Flave'a i Chucka D z Public Enemy. Ten ostatni zaprosił go do PE, gdzie Griff został ministrem informacji oraz przewodził formacji Security Of The First World, wspomagającej zespół podczas występów połączonego z pokazami musztry i tańca.


Zanim nagrał swój pierwszy kawałek rapowy, stał się postacią bardzo kontrowersyjną. Przesiąknięty Afrocentrystycznym spojrzeniem na świat oraz przekonany w misję Narodu Islamu, zajął stanowisko Antysemity, obarczając za zło tego świata Żydów. Obraźliwe słowa nie wynikały bynajmniej ze słabej znajomości historii, były raczej próbą wciągnięcia rapu w nurt rasowych dyskusji na płaszczyźnie międzykulturowym. Udowodnił jednak jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą dopuszczanie do głosu ludzi, którym brakuje zahamowań. Z drugiej strony udowodnił, że Ameryka początku lat 90. nadal traktuje niektóre środowiska, nie tyle z przymrużeniem oka ile z brakiem należytej uwagi. W tym czasie rozstał się z Public Enemy, która nie podzielała jego wizji. Rozpoczął zatem całkiem udaną karierę solową. Siłą napędową jego twórczości stała się, jak określili to krytycy, teoria paranoi. Po podpisaniu umowy z wytwórnią Luthera Campbella wydał swój drugi album, na którym wspierała go założona przez niego grupa "Asiatic Disciples". Przedstawił na nim ostry, zdecydowany funk, będący tłem dla prowokacyjnych tekstów...
W tym kawałku znajdziecie esencję twórczości Griff'a. Nic +, nic -, poprostu Jail Sale! Peace!

Brak komentarzy: