czwartek, 7 marca 2013

Filozofia Universal Zulu Nation (Podstawy)


Filozofia to termin określający rozważania odnoszące się do istoty oraz struktury bytu. Jest to termin, którego znaczenia nie da się jasno określić. Wynika to z tego, iż dziedzina ta przechodziła wiele przemian na przestrzeni lat.

Zulu Nation

Zulu Nation jest wielkim Afrykańskim plemieniem pochodzącym z Płd. Afryki, które stało się imperium pod przewodnictwem Shaka Zulu – jednego z największych wodzów plemienia Zulu.

Universal Zulu Nation

Universal Zulu Nation jest międzynarodową organizacją, założoną w USA. Założycielem jest DJ Afrika Bambaataa. Universal Zulu Nation posiada wiele oddziałów na całym świecie, których członkowie popierają takie wartości jak wolność, równość, sprawiedliwość, wiedzę. mądrość, zrozumienie. W społeczności UZN są dj-e, raperzy (MC’s), tancerze (b-boys, b-girls), artyści graffiti i wiele innych ludzi. Członkowie Zulu pochodzą z różnych krajów, ras, kultur, narodowości i religii. Społeczność Zulu Nation nie popiera podziałów dążąc do pokoju i jedności pomiędzy wszystkimi rasami. To jest Universal Zulu Nation.

Początki Universal Zulu Nation

Universal Zulu Nation została założona w 1973r., ale zaczęła prosperować silnie w 1975r. pod przewodnictwem Afriki Bambaataa, który wówczas był studentem w Adlai E. Stevenson High School. Utworzył on siedzibę Zulu Nation na terenie południowo-wschodniej dzielnicy Nowego Jorku – Bronx, w strefie mieszkalnej zwanej Bronx River Houses. Od tamtego momentu Afrika Bambaataa rozwijał Universal Zulu Nation przez 16 lat. Rozwinął on również grupę o nazwie Organization przez 2 lata oraz uliczny gang Black Spades przez 5 lat. Był on również jednym z osób odpowiedzialnych za rozpowszechnienie Zulu Nation w Nowym Jorku, Connecticut i New Jersey. Tak więc z 23-letnim doświadczeniem Afriki Bambaataa, Zulu Nation rozrosła się na cały świat bazując w Bronx River Houses. Obecnie baza Universal Zulu Nation nie znajduje się już w Bronx River Houses. Jest jednak nadal w Nowym Jorku z wieloma oddziałami na świecie.

Kolejność nazw jakie posiadała Universal Zulu Nation

1. The Black Spades
2. The Organization
3. The Zulu Nation
4. The Almighty Zulu Nation
5. The Universal Zulu Nation

Znaczenie słowa Zulu

“Niebiosa”

Znaczenie słowa “Zulu” według filozofi Universal Zulu Nation

Znaczenie: “Niebiosa” oraz „Siła w Liczbach”.

Znaczenie słowa Amazulu według Universal Zulu Nation

Słowo Amazulu oznacza “Ludzie Niebios”.

Idea utworzenia Universal Zulu Nation

Idea utworzenia Universal Zulu Nation narodziła się po obejrzeniu filmu “Zulu”, który Afrika Bambaataa oglądał w latach 60-tych.

Osoby, które pomogły w początkowym okresie rozpowszechniać Universal Zulu Nation w USA

1. Amad Henderson
2. Shaka Reed
3. Zambu Lanier
4. Kusa Stokes
5. Aziz Jackson

Grupy wywodzące się z Universal Zulu Nation

The Zulu Kings
The Zulu Queens
Shaka Zulus
Shaka Queens

Początkowa idea przyłączenia się do Universal Zulu Nation.

Ideą Afriki Bambaataa było użycie muzyki, aby rozpowszechnić przesłanie pokoju i jedności. To co hip hop propaguje od początku jego istnienia. Tak więc z narodzinami kultury hip hop, która rozpoczęła się w Nowym Jorku, Afrika Bambaataa, członkowie Zulu Nation i takie grupy jak: Soulsonic Force, Shango, Rock Steady Crew, Grandmixer D.S.T., Fab Five Freddy, Phase 2, Dondi, Futura 2000, rozpoczęli podróż do Europy i innych miejsc, aby rozpowszechnić kulturę hip hop, a zarazem przesłanie Universal Zulu Nation.

Filozofia Universal Zulu Nation

…Pomimo tego, że jesteśmy ludźmi hip hopu i żyjemy tą kulturą oraz dbamy o istnienie jej głównych elementów - form artystycznych, którymi są: Dj-ing, MC-ing (Rap), Breaking (B-boys, B-girls), Graffiti Art, równocześnie staramy się udoskonalać samych siebie intelektualnie, fizycznie, ekonomicznie, socjalnie, duchowo a następnie przekazujemy to innym, zgodnie z zasadą każdy uczy każdego - Each one Teach One.

Członkostwo

Członkiem Zulu Nation może być każdy, kto popiera cele UZN i potrafi prosperować indywidualnie lub w grupie.

Cele Universal Zulu Nation

Rozwijać i udoskonalać obecny stan umysłu społeczeństwa.

Rozpowszechniać przesłanie szacunku i jedności wśród społeczeństwa, poprzez swoje cele i działania

Dbać o istnienie kultury hip hop i wszystkich form artystycznych stworzonych przez nią, oraz używać ją jako narzędzia do zmiany kulturowej i jej zrozumienia.

Zapewnić rozwój zainteresowań młodzieży i dorosłych.

Pomagać innym w rozwijaniu możliwości, które są im dane w postaci umiejętności i talentów. 

Działalność Universal Zulu Nation

Działalność Universal Zulu Nation obejmuje m.in.: koncerty, imprezy muzyczne, warsztaty, wykłady, pokazy taneczne i wiele innych.

Główny cel Universal Zulu Nation

Głównym celem UZN jest prawda, dążenie do poszerzania wiedzy na różne tematy i zrozumienia tej wiedzy. Jeżeli dana informacja jest oparta na faktach czyli jest prawdziwa, wówczas UZN potwierdzi tą informację.

 Jaka jest religia Universal Zulu Nation?

Religią Universal Zulu Nation jest religia oparta na prawdzie jakakolwiek ona jest. Są osoby, które wyznają Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam i inne wiary. Tam może znajdować się prawda jak i kłamstwo. Jeżeli możesz udowodnić swój punkt widzenia z faktami i prawdą, wówczas my jako Zulu potwierdzimy, że jest to prawda.

Jak Zulusi nazywają Najwyższego?

Allah, Yahwe, Eloahim…

My jako Zulu Nation wiemy, że prawdziwe imię Stwórcy to Allah. On – Allah jest jeden (Koran 112 : 1). Tam nie ma innych obok niego. 

Czy społeczność Zulu Nation wierzy, że Jezus Chrystus jest Allahem?

Jest wiele osób, które wierzy, że Jezus Chrystus jest Allahem, ale my jako Zulu Nation uważamy, że Jezus, który był człowiekiem nigdy nie powiedział, że on był Allahem, ale powiedział, że my jesteśmy bogami (Jana 10 : 34). Jezus modlił się do Ojca Niebios (Allaha) (Mateusza 6 : 9). Jezus Chrystus był wielkim Prorokiem Ojca Niebios (Allaha) oraz wszystkich Proroków (PBUT) będących dziećmi bożymi w duchu, ale nie w ciele. Historia Jezusa Chrystusa powinna być poznawana przez Zulusów w ich wolnym czasie. Mesjasz Jezus (PBUH) był wysłany przez Ojca Niebios jako zbawiciel do jego ludzi (Mateusza 1 : 21) z ich grzechami. To nie było zamierzone, aby wywyższać go ponad innych proroków (Koran 2 : 136).

Bycie Zulu

Bycie Zulu polega na tym, aby być otwartym w stosunku do innych ludzi. Nauczać innych prawdy (wiedzy, mądrości i zrozumienia). Szanować tych, którzy szanują ludzi Zulu. Nie być osobą agresywną. Przebywać w pokoju z samym sobą oraz innymi. Jeżeli jednak ktokolwiek zaatakuje Zulusów, wówczas jest nakazane Zulusom w imię Allaha, Jehowej… walczyć przeciwko tym, którzy walczą przeciwko Zulu Nation.

Znaczenie słowa „Murzyn” w odniesieniu do Universal Zulu Nation

W pisowni angielskiej słowo „Murzyn” to Negro. Według filozofii Universal Zulu Nation słowo to określa osobę, która potrzebuje dorastać (NE-Needs to GRO-grow) w edukowaniu i poszerzaniu wiedzy na temat samego lub samej siebie. Kiedy przełamiemy zwykle terminy słowo „Murzyn”- Negro naprawdę oznacza: Negra – Latin jako „czarny”. Znaczenie słowa Negro z literą O na końcu oznacza „omegę” – słowo greckie oznaczające koniec, śmierć.  Znaczenie słowa „Negro” – Murzyn w wolnym tłumaczeniu według filozofii UZN oznacza „śmierć czarnych”. Nie powinno się używać słowa „Murzyn” – „Negro” do reprezentowania czy określania rasy lub narodowości, ponieważ Czarni ludzie nie są Murzynami – „Negros” czy kolorowymi ludźmi. To słowo jest używane przez ludzi, którzy nie posiadają wiedzy na ten temat.

Infinity Lessons

Infinity Lessons są to informacje oparte na faktach dotyczące różnych dziedzin wiedzy. Każdy może przedstawić swoje Infinity Lessons jako informację. Wiedza jest nieskończona, ponieważ nie stoi w miejscu lecz zawsze podąża do przodu. Dlatego informacje te zostały nazwane Infinity Lessons.

Definicja Lidera Zulu Nation

Liderzy Zulu Nation, to osoby posiadające umiejętność zrozumienia wiedzy i przekazywania jej. To osoby komunikatywne, które potrafią rozwiązywać rożne problemy związane z Zulu Nation.

Wiedza i nieskończoność

Wiedza zawsze podąża do przodu. Na przykład, gdy ktoś umiera inna osoba, która żyje zastanawia się  naprawdę wydarzyło się po śmierci osoby, która zmarła. Są osoby, które wiedzą, ponieważ nie jeden powrócił ze śmierci, aby opowiedzieć o nagromadzonym poziomie wiedzy, którą tam widział. Nikt nie może powiedzieć, że posiada całkowitą wiedzę, ponieważ wiedza jest nieskończona.

Zulu Infinity Lessons na temat: Praw Osobistych


Każdy posiada swoje prawa osobiste. Różnią się one od powszechnie obowiązujących praw. Niektórzy ludzie niszczą te prawa nie mogąc zrozumieć, że każdy człowiek ma prawo do ich posiadania. Gdy osobiste prawa są lekceważone, zazwyczaj nie zawsze możemy powołać się na prawo. Jeżeli chcesz, aby twoje osobiste prawa były szanowane pamiętaj, że każdy inny człowiek posiada również swoje osobiste prawa. Szanuj jego osobiste prawa w takim stopniu jakbyś chciał, aby twoje osobiste prawa były szanowane.

MASZ PRAWO:

  1. Pomyśleć czasem też o sobie.
  2. Prosić o pomoc lub emocjonalne wsparcie.
  3. Wyrażać sprzeciw niesprawiedliwemu traktowaniu i krytykowaniu.
  4. Posiadać swoje poglądy i przekonania.
  5. Popełniać błędy do czasu, kiedy zrealizujesz coś dobrze.
  6. Pozwolić komuś na samodzielne rozwiązywanie problemów.
  7. Oznajmiać: „nie dziękuję”, „przepraszam nie”.
  8. Słuchać własnego sumienia niekoniecznie przestrzegając rad innych.
  9. Pozostać sobą nawet wtedy, gdy inni chcą zmiany twojego charakteru.
10. Polegać na swoich odczuciach nawet wtedy, gdy nie mają one sensu dla innych.
11. Wybierać różne sposoby rozwiązań.
12. Uzgadniać wprowadzenie zmian, jeżeli dane warunki nie są dla ciebie korzystne.

NIE JEST TO NIGDY TWOIM OBOWIĄZKIEM

13. Być doskonałym w 100%
14. Podążać za ogółem
15. Popierać destruktywnych ludzi
16. Dążyć do usatysfakcjonowania wiecznie niezadowolonych osób
17. Mieć pretensje, że jesteś sobą
18. Spalać się dla innych
19. Czuć się winnym za swoje pragnienia
20. Pozwalać na nieprzyjemną sytuację
21. Poświęcać swoją integralność charakteru dla innych
22. Pozostawać w związku, w którym jesteś w jakikolwiek sposób wykorzystywany(na)
23. Robić więcej niż ci twój czas pozwala
24. Robić coś, czego naprawdę nie potrafisz
25. Dopasować się do niedorzecznych życzeń
26. Dać coś, czego naprawdę nie chcesz dać
27. Znosić złe zachowanie innych
28. Poświęcać się dla byle kogo lub byle czego

Zulu Infinity Lessons na temat: Metody Sukcesu


Największy grzech – obmowa innych

Największy głupiec – strach

Największy błąd – rezygnacja

Najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie –  realizacja twojej pierwszej zasady

Najlepsze działanie – utrzymywanie czystego umysłu oraz dobry osąd

Największe ryzyko – zastępowanie faktów nadzieją

Najpewniejsza uciecha w życiu – zmiana

Największa radość – być potrzebnym

Najbardziej pomysłowy człowiek – ktoś kto robi to, co uważa za stosowne

Największy potencjał – pozytywne myślenie

Najlepsza możliwość – każda następna

Największe zwycięstwo – zwycięstwo nad samym sobą

Największa przeszkoda – egotyzm

Najbardziej kosztowna słabość – nienawiść

Najbardziej niebezpieczny człowiek – kłamca

Najśmieszniejsza cecha – sztuczna duma

Największa strata – strata pewności siebie

Największa potrzeba – zdrowy rozsądek 

Zulu Infinity Lessons na temat: Umysłu


Umysł posiada 5 stopni świadomości:

1. ŚWIADOMOŚĆ
2. PODŚWIADOMOŚĆ
3. SUPER ŚWIADOMOŚĆ
4. MAGNETYCZNOŚĆ
5. NIESKOŃCZONOŚĆ

Każdy z tych 5 stopni posiada bezpośredni kontakt z 6 poziomami energii, które wzmacniają człowieka:

1. POZIOM FIZYCZNY
2. POZIOM EMOCJONALNY
3. POZIOM UMYSŁOWY
4. POZIOM DUCHOWY
5. POZIOM REALIZACJI
6. POZIOM NIESKOŃCZONOŚCI

Czwarty poziom umysłu (duchowy) jest określany jako dusza świadomości. Współdziałanie duszy świadomości jest określane również jako dusza życia. To zasada wszelkich form materii czwartego stopnia – MAGNETYCZNOŚCI całej aktywnej energii jak słońce. SUPER ŚWIADOMOŚĆ to przewidywalna forma umysłu.

Czym jest umysł?
Umysł to powszechna zasada nieskończoności umysłu, czasu, wagi oraz przestrzeni w jego naturalnej formie, którą tylko umysł potrafi wykryć. Umysł to nasze trzecie oko – wszystko widzące.

Umysł i Ciało
Nasz umysł to niezwykła siła energii, która uruchamia materię. Materia sama w sobie jest gęstą formą energii, a nasze ciało jako fizyczna kompozycja to potencjalna energia. Motywacja to początek działania, które przenika w energię kinetyczną będącą w ruchu. Umysł jest żyjącą energią, a wiedza to potencjalna energia. Umysł jako energia czy siła jest zasadą wszelkiej innej energii czy siły. Umysł to energia życia, a ciało to oznaka tej energii. Podczas działania umysł i ciało to jedno, ale w różnych znaczeniach energii.

Potęga umysłu
Umysł to siła, która istniała, istnieje i będzie zawsze istnieć. Wszystko co nas otacza zostało stworzone przez umysł: słońce, księżyc, gwiazdy itd. Umysł, czyli siła energii istniał w tzw. “potrójnej ciemności”. Ta potrójność oznacza to wszystko, co widzimy wokół nas i co zostało przez nas stworzone czy wyprodukowane, np. krzesło na którym siedzimy, łóżko na którym leżymy itd. To wszystko zostało stworzone przy użyciu umysłu myśląc o potrzebie tych rzeczy. Na przykład myśląc o siedzeniu, człowiek wyprodukował krzesło. Całe myślenie wywodzi się z umysłu. Każdy z nas wykonując daną czynność jest świadomy tego co robi. Kiedy nazwisko Thomasa Edisona stało sie znane, wówczas okazało się, że człowiek może być znany poprzez jego zdolności umysłowe. Nasz umysł może być porównany do elektryczności na zasadzie wprowadzania rzeczy w ruch: samochodów, poruszających się ludzi, w sensie dotykania przez nich tej elektryczności.

Umysłu nie można jednak dotknąć tak, jak dotykamy książki, danego przedmiotu, naszego ciała itp. Umysł jest tym, co w pełni kontroluje wszystko.


Prawa i Zarządzenia Universal Zulu Nation


1. 
Zulu Nation nie jest gangiem. Jest to organizacja indywidualności dążących do osiągnięcia sukcesu, pokoju, wiedzy, mądrości, zrozumienia i pozytywnego trybu życia.

2. 
Członkowie Zulu muszą poszukiwać środków, aby pozytywnie    żyć w społeczeństwie.

3. 
Negatywne działania są niezgodne z prawem. Zwierzęca natura jest naturą negatywną. Zulusi muszą być cywilizowani

4. 
Członkowie Zulu muszą uczyć się wiedzy zawartej w „Infinity Lessons”.

5. 
Zulusi nie powinni należeć do organizacji, których założenia bazują na negatywnym  sposobie postępowania.

6. 
Od Zulusów oczekuje się, aby przebywali w pokoju z samym sobą i innymi przez cały czas.

7. 
Zulusi są nauczani, aby pozostawali przy swoich przekonaniach jakiekolwiek one by nie były oraz popierali prawo Mojżesza: „Oko za Oko, Ząb za Ząb”.

8. 
Zulusi pozdrawiają się wzajemnie odpowiednim pozdrowieniem: Peace Akhi, Akhi Peace lub Peace Queen.

9. 
Zulusi pozdrawiają się wzajemnie bez względu na miejsce spotkania.

10.
Zulusi trzymają się z dala od kłopotów,

11. 
Zulusom zabrania się, aby regulowali swoje różnice z innymi Zulusami poprzez walkę fizyczną przy użyciu przemocy.

12. 
Zulusi nie powinni wprowadzać innych Zulusów w swoje osobiste sprawy. Jeżeli jest potrzebna pomoc lub porada w problemie wówczas powinno się skonsultować Liderem Zulu.

13. 
Zulusom nie wolno wnosić swoich problemów do Zulu Nation w nieodpowiedni sposób. Specjalne używanie nazwy Zulu Nation w przypadku przestępstwa lub przemocy.

14.
Zulusi powinni pamiętać, aby prowadzić nie agresywny tryb życia i starać się myśleć pokojowo.

15. 
Zulusi poszukują wiedzy w swoim wnętrzu, aby potrafić żyć w „Dżungli tego Świata”

16. 
Zulusi powinni starać się rozpowszechniać Zulu Nation cały czas wyjaśniając główny cel Zulu Nation, który jest opisany w „Infinity Lessons” nr.4, pytanie nr.5 „Na czym polega bycie Zulu?”.

17.
Wszyscy Zulusi powinni uczestniczyć w zebraniach Zulu Nation.

18. 
Ktokolwiek nie śledzi zmian zachodzących w Zulu Nation przestaje być Zulu.

19.
Zulu Kings i Zulu Queens posiadają jednakową pozycję jako ważne osoby wewnątrz Zulu Nation. Szacunek musi być zachowany. Liderzy muszą być szanowani (Kings i Queens).

20. 
Rocznicą założenia Zulu Nation jest 12 Listopad. Jest to oficjalna data i powinna być celebrowana w piątek i sobotę tego samego tygodnia, w którym przypada 12-ty.

21. 
Stosuj się do poleceń twoich przełożonych.

22. 
Nie obmawiaj innych.

23. 
Nie rozkazuj.

24.
Twoim obowiązkiem jest zdawanie relacji o wszelkiego rodzaju niedbałościach, słabościach i negatywnościach.

25. 
Nie zadawaj się z hipokrytami i nie okazuj im uprzejmości.

26. 
Porzuć wszelkiego rodzaju palenie (zioło, papierosy i inne rodzaje tytoniu). Są one szkodliwe dla twojego zdrowa. Zwracaj uwagę na to co przyjmujesz do twojego organizmu.

27. 
Trzymaj się z dala od kokainy, heroiny i jakichkolwiek innych narkotyków.

28. 
Nie pij jakiegokolwiek alkoholu (wino, whisky, piwo, wódka i inne). Wszystko to jest źle wpływa na twój umysł, nerki i jest powodem wielu problemów zdrowotnych. Prawda jest  prawdą.

29. 
Musisz posiadać czysty umysł i ciało przez cały czas. W domu i poza domem.

30. 
Mów prawdę i popieraj fakty

31. 
Nie kradnij.

32. 
Nie stosuj aktów przemocy na sobie i innych.

33. 
Czyń dla innych tak jakbyś chciał, aby inni czynili dla ciebie.

34. 
Powinieneś kochać braci i siostry i wierzyć w siebie.

35. 
Bądź uprzejmy i czyń dobrze dla wszystkich.

36. 
Nie zabijaj nic co Allah, Bóg, Jahwe, Jah czy jakiekolwiek imię, które określa Najwyższego nie każe ci zabijać.

37. 
Wstrzymuj się z wydawaniem opini do momentu poznania faktów.

38. 
Nie żartuj i nie zachowuj się w taki sam sposób w obecności sióstr jak to robisz w obecności braci (dotykanie, poklepywanie).

39. 
Nie rozmawiaj na temat Zulu Nation przez telefon oraz z innymi Zulusami.

40. 
Nie rozmawiaj z nikim o wydarzeniach Shaka Zulu poza spotkaniami Shaka Zulu nawet jeżeli jest to żona czy spokrewnione osoby.

41. 
Odmawiaj modlitwę.

42. 
Poznawaj samego siebie i innych. Wiedza jest nieskończona jak najwyższa siła Boga.

43. 
Nie graj w gry hazardowe.

44. 
Nie kieruj się fałszywymi spostrzeżeniami. Jeżeli coś zostało powiedziane znajdź fakty i historię.

45. 
Jako ludzie Amazulu będziemy robić wszystko co jest możliwe, aby umacniać Zulu Nation. Jeżeli są widoczne jakiekolwiek zakłócenia mogące żle wpływać na Zulu Nation wówczas jako Amazulu musimy podjąć stosowne czynności zapobiegające niszczeniu Nacji Zulu.

46.
Wszyscy członkowie Zulu Nation powinni przestrzegać tych zasad w życiu codziennym.
                                       

Poglądy  Universal  Zulu  Nation


1. 
Wierzymy w jednego Boga, który jest określany wieloma nazwami: Bóg, Stwórca, Allah, Eliasz, Jah, Jahve, Najwyższy, Jehova, Najświętszy. Jako Amazulu (Ludzie Pokoju) nie będziemy atakować ani zabijać innych ludzi, którzy określają Boga poszczególną nazwą. Uznajemy je wszystkie jako jeden i ten sam Bóg. Wierzymy, że pewnego dnia Bóg ukaże się ludziom i zakończą się wszelkie problemy.

2. 
Wierzymy w Biblię, w Koran i w przepowiednie wszystkich proroków Boga.

3. 
Uważamy również, że pewne części Biblii były manipulowane i powinny zostać poprawione, aby ludzie nie zostali narażeni na następstwa, które mogą z tego wyniknąć.

4. 
Uważamy, że podczas panowania „białej supremacji” wiele książek historycznych, które są używane do nauki na całym świecie w różnych miejscach nauczania zostało przekręcone. Są one pełne nieprawidłowości i podsycają nienawiść, gdy nauczają o innych rasach rodzaju ludzkiego. Uważamy, że wszystkie książki historyczne, które zawierają nieprawidłowości na temat innych ras rodzaju ludzkiego powinny być zniszczone i zastąpione książkami opartymi na faktach o tym, co każda rasa wniosła do cywilizacji rodzaju ludzkiego. Jedynie wówczas wszystkie rasy i narodowości będą mogły się wzajemnie szanować.

5. 
Popieramy prawdę jakakolwiek ona jest. Tylko opinia poparta  faktami jest przez nas uznawana za prawdę. Prawda jest prawdą.

6. 
Uważamy, że każdy kto wyznaje jakąkolwiek religię, to religia ta powinna podnosić jego wartość jako człowieka, a nie przerabiać go w religijnego sługę czy zombie. Religia ta powinna być oparta na prawdzie oraz powinna dążyć do wolności, sprawiedliwości i równości wszystkich ludzi na tej planecie – Ziemi.

7. 
Uważamy, że rasizm i nienawiść mają bardzo mocny wpływ na ludzi i tylko wiara w Boga i prawda mogą tą chorobę zatrzymać.

8. 
Uważamy, że ludzie wyrządzili wiele szkód na Ziemi i muszą zrobić coś z zanieczyszczeniem powietrza, wody, lądu i kosmosu. Uważamy również, że ludzie wyrządzili szkody zwierzętom i życiu morskiemu i powinni zaprzestać tego, aby nie dopuścić do całkowitego wyniszczenia.

9. 
Wierzymy w duchowe zmartwychwstanie po śmierci. Jest wiele ludzi z różnych ras, którzy nie posiadają wiedzy. Uważamy, że każdy kto posiada wiedzę powinien ją przekazywać.

10. 
Uważamy, że życie, stworzenie i wszystko jest oparte na matematyce.

11. 
Wierzymy w widzialne i w to co jest znane jako niewidzialne. Wierzymy w potęgę umysłu oraz uważamy, że wiedza jest tak nieskończona jak sam Bóg.

12. 
Uważamy, że wszystkim ludziom należy  się równa sprawiedliwość.

13. 
My Amazulu jesteśmy ludźmi pokoju i szanujemy tych, którzy szanują nas, a także przebywamy w pokoju z tymi, którzy przebywają w pokoju z nami, ale jeżeli jesteśmy gnębieni lub atakowani przez kogokolwiek, wówczas uważamy, że powinniśmy bronić się przed tymi, którzy nas atakują.

14. 
Uważamy, że ludzie mają prawo do przemówień, wolności, równości, sprawiedliwości, pracy, tworzenia oraz uważamy, że ludzie powinni dążyć do wyższego uduchowienia.

15. 
Universal Zulu Nation Popiera: Wiedzę, Mądrość, Zrozumienie, Wolność, Równość, Sprawiedliwość, Pokój, Jedność, Miłość, Szacunek, Pracę, Zabawę, Zmianę negatywnego myślenia na pozytywne, Ekonomię, Matematykę, Naukę, Życie, Prawdę, Fakty, Wiarę oraz Egzystencję jednego tylko Boga.

Zrozumienie Poglądów Universal Zulu Nation


1. Szanujemy wszystkie religie i wiary, które określają Boga wieloma nazwami: Bóg, Stwórca, Allah, Jahve, RA, Najwyższy itd. Jesteśmy świadomi tego, że wszystkie narody na planecie – Ziemi, miliony ludzi znalazło dla Boga różne formy nazw. Dla nas, ludzi pokoju (Amazulu) wszystkie te nazwy obrazują tego samego Boga. Dlatego nie będziemy toczyć sporów o to, która z tych nazw jest prawidłowa, nie będziemy atakować ani zabijać innych ludzi, którzy określają Boga poszczególną nazwą. Miliony zaślepionych ludzi prowadziło wojny, zabijało, gwałciło, likwidowało innych ludzi, a większość w imię Boga lub religii, powodując jedynie nieszczęścia. Boga widzimy w ludziach, a równocześnie jest on częścią niewidzialnego świata, który ciągle poznajemy. Bóg daje nam nieograniczoną wiedzę do dyspozycji, pozwalając nawet na rozmyślania samej kwestii jego istnienia, a także możliwość badania przestrzeni kosmicznej. Bóg daje życie i je odbiera. Pewnego dnia on przyjdzie i będzie to widoczne dla ludzi i zakończą się wszelkie problemy ludzkości. Jednak nie można czekać, aż Bóg pojawi się i stanie się namacalnym dla całego świata, aby można było poznać jego moc. Do tego czasu cała ludzkość powinna postępować tak, aby nie stać się religijnymi fanatykami, aby nie dać się zwariować czy też podporządkować nienawiści, która kieruje ludzkim życiem. Nie powinno się również szaleńczo poszukiwać miejsca istnienia Boga, ponieważ będzie to jedynie prowadzić do nigdy niekończących się historii i niepowodzeń. Powinniśmy zajmować się innymi rzeczami, takimi jak umiejętność życia z sobą w pokoju i harmonii. Powinniśmy niszczyć nienawiść, rasizm i inne uprzedzenia. Musimy wzajemnie się szanować. Dlatego respektujemy wszystkie nazwy Boga. 

2. Wierzymy w Biblię, Koran i inne pisma proroków Boga. Wierzymy i szanujemy wszystkie prawdy zawarte w tych dwóch księgach, a także wierzymy i szanujemy wszystkie prawdy zawarte w innych pismach proroków Boga, którzy nie pojawiają się w tych dwóch księgach. Do każdego narodu na Ziemi był zesłany prorok. Powinno się poznawać, czytać, analizować i starać się zrozumieć wszystko to, co prorocy próbowali przekazać ludziom, aby skierować rodzaj ludzki w dobrym kierunku.

3. Uważamy przy tym, że pewne części Biblii na przestrzeni wieków były manipulowane i zostały zmienione. Niektóre przykłady to: a) wizerunki przedstawiające Jezusa Chrystusa jako białego, b) wizerunki przedstawiające wszystkich aniołów białych, c) wszystkich proroków Boga jako białych ludzi, d) wizerunki i filmy, przedstawiające białych ludzi jako świętych mędrców, podczas gdy ludzie innych ras byli jedynie podwładnymi przedstawiając ich jako gorszych. Każdy, kto wykorzystuje swoją władzę nad innymi w celu przynależności rasowej myśląc, że jest lepszy od innych staje się narzędziem zła. Pewne części Biblii, które były manipulowane  powinny zostać poprawione, aby ludzie nie zostali narażeni na następstwa, które mogą wyniknąć z nieprawidłowości w niej zawartych.

4. Uważamy, że w wielu książkach historycznych używanych do nauki na całym świecie w różnych miejscach nauczania pominięto milczeniem historyczne osiągnięcia różnych ras rodzaju ludzkiego. Wiele tych nieprawidłowości dotyczących historii ludzkości jest obecnie akceptowanych jako fakty historyczne. Oto kilka przykładów: a) Kolumb odkrył Amerykę, b) Grecja jest matką zachodniej cywilizacji, c) biali ludzie są matkami i ojcami nauki i medycyny. Uważamy, że wszystkie książki historyczne, które zawierają nieprawidłowości powinny być zastąpione książkami opartymi na faktach, na temat historii poszczególnych ras. Równocześnie powinno się szanować zwyczaje i kulturę każdej innej rasy i narodowości, aby nie być odbieranym jako niecywilizowana osoba.

5. Popieramy prawdę jakakolwiek ona jest. Jeżeli ktoś przedstawia nam opinię popartą faktami, wówczas będziemy ją definitywnie akceptować. Jeżeli jednak jest nam przedstawiana idea bazująca na kłamstwie, wtedy odrzucimy taką tezę. Gdy ktoś przedstawia tezę ze złym zamiarem, wówczas będziemy uznawać go jako osobę niewiarygodną.

6. Uważamy, że każda religia powinna podnosić wartość człowieka i chronić go przed ignorancją, nienawiścią i innymi szkodliwymi rzeczami. Wszystkie religie: Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam i inne powinny dążyć do wolności, równości i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Żadna religia nie powinna propagować nienawiści pod jakąkolwiek postacią, a powinna z nią walczyć. Religia nie może nikogo traktować jako niewolnika religijnego czy też zombie. Nie powinno się nigdy poddawać wielkim mowom osób tylko dlatego, że posiadają one jakiś tytuł np.: nauczyciel, profesor, ksiądz itp. Jeżeli są jakiekolwiek trudności w zrozumieniu danej osoby należy prosić ją o wyjaśnienie tezy, aby nie zostać ofiarą pomyłki. Historia ludzkości jest pełna wojen religijnych, w których wiele ludzi straciło życie, dlatego w żadnym wypadku nie należy wykorzystywać jakiejkolwiek religii w wojnach i konfliktach. Nie powinno się również ofiarowywać swojego życia dla bezgranicznej ciemnoty, lecz jak już to dla pokoju, wolności, równości i sprawiedliwości.

7. Rasizm i nienawiść we wszystkich swoich formach mają bardzo mocny wpływ na życie ludzkie. Czarni ludzie przeciwko Białym. Biali ludzie przeciwko Czarnym i innym rasom ludzkim. Nawet ludzie tej samej rasy zwalczają się wzajemnie. Jedno państwo przeciwko innemu. Jedno społeczeństwo przeciwko drugiemu. Chora psychika. Do wszystkich tych, którzy są rasistami i popierają różne formy nienawiści: poczekajcie, aż trzęsienie ziemi, huragan czy inny kataklizm nawiedzą miejsce, w którym żyjecie i zniszczą wszystko dookoła. Siła natury pochłonęła i zamordowała więcej ludzi niż wszyscy wojownicy historii razem. Rasizm i nienawiść to choroba, którą trzeba zatrzymać.

8. Bez dwóch zdań ludzie zniszczyli Ziemię. Zanieczyścili powietrze, wodę i niezliczone obszary. Zabili wiele zwierząt. Jest oczywiste, że my ludzie sami sobie szkodzimy, ponieważ jesteśmy zależni od naszej natury. Na pewno zostało zrobione coś dla polepszenia szkód, ale definitywnie nie zrobiono jednak wiele. Musimy gruntownie zmienić nasze zachowanie w stosunku do świata. W przeciwnym wypadku zniszczymy samych siebie. Każdy człowiek powinien robić coś, aby ratować naszą planetę.  

9. Uważamy, że wiele ludzi posiada za mało wiedzy o sobie i innych. Ważnym jest, aby znać historię swojego narodu i swojej rasy. Należy stworzyć prawdziwy obraz historii danego narodu uwzględniając wszystkie pozytywne i negatywne rzeczy. Nie należy ukrywać negatywnych rzeczy swojego narodu, ale walczyć o lepszą przyszłość, która będzie bazować na wiedzy, mądrości, prawdzie i zrozumieniu. Wiele osób na wysokich stanowiskach np.: prezydent, król, prawnik, lekarz, mistrz, szef itd. nadużywa swojego urzędu do wykorzystywania ubogich lub nie lubianych ludzi. Intencją tych osób, które reprezentują różne dziedziny np.: filozofię, politykę, religię itp. jest utrzymywanie społeczeństwa w niepewności. Uważamy, że nie wolno przyłączać się do żadnych tajemniczych towarzystw czy ugrupowań, które wykorzystują różnych ludzi. Wszystkie te ugrupowania chcą przemilczeć prawdziwą wiedzę na temat ludzkości, aby utrzymać władzę. Ugrupowania tego typu wdrażają nowy porządek w politycznych stosunkach na świecie (New World Order), aby podporządkować sobie wszystkich, a także wyeliminować z ludzkiej świadomości własne poglądy. Wiedza jest dla każdego. Powinniśmy poszerzać ją przez cały czas. Każdy, kto posiada wiedzę powinien ją przekazywać innym.

10. Uważamy, że całe życie, stworzenie bazuje na matematyce. Niebo i ziemia zostały stworzone w siedem dni, które mogły być wiekami lub epokami o nieznanej długości. Czyli użyto matematyki, aby zrealizować to dzieło. Nasze serce pracuje na podstawie matematyki. Nasze powieki mrugają na podstawie matematyki. Mówimy i poruszamy się na podstawie matematyki. Planety krążą wokół słońca na zasadzie matematyki, a także obracają się wokół własnej osi na podstawie matematyki. Uprawiamy seks na podstawie matematyki. Wszystko na świecie bazuje na matematyce.

11. Wierzymy w to, co jest znane jako widzialne, czyli to, co widzimy naszymi oczami i co jest częścią rzeczywistości w naszym umyśle. Jeżeli odbieramy coś za pomocą naszych zmysłów, wówczas staje się to faktem, a nie jest już kwestią wiary. Wierzymy również w to, co jest znane jako niewidzialne tzn. akceptujemy rzeczy, które są faktami, ale naocznie nie można ich zobaczyć. Przykładem tego jest powietrze, wiatr, które czujemy, ale nie możemy ich złapać, ponieważ są one częścią niewidzialnego świata. Słyszymy również fale dźwiękowe, ale nie jesteśmy w stanie ich dotknąć, ponieważ są one również częścią niewidzialnego świata. Duchowe zmartwychwstanie po śmierci jest również częścią niewidzialnego świata. Osoby, które na jakiś czas otarły się o śmierć i powróciły z powrotem lub zostały reanimowane przez lekarzy, opowiadały, że widziały światło na końcu tunelu lub też siebie na łożu śmierci. W rzeczywistości, ci ludzie nie zmarli, ponieważ ten, który odchodzi z tego świata nie wraca już z powrotem. Można być świadkiem śmierci u innych osób, ale żadna osoba, która to widzi nie może powiedzieć, co ten moment znaczy dla umierającego. Śmierć jest częścią niewidzialnego świata. Historia jest również częścią niewidzialnego świata np. książki, obrazy, malowidła, rzeźby z minionych epok. Nikt z nas obecnie żyjących nie był przy tworzeniu tych rzeczy. Z pewnością można stwierdzić, że człowiek nie jest w stanie stworzyć wszechświata, kosmosu, słońca, księżyca, gwiazd, planet, ognia, wody, życia wodnego, powietrza, wiatru, insektów, zwierząt itd. Natomiast jest prawdą, że przy pomocy swojego umysłu człowiek jest zdolny wynaleźć wiele potrzebnych rzeczy, ponieważ nasz umysł jest nieskończony. My wierzymy w potęgę umysłu człowieka oraz uważamy, że wiedza jest nieskończona jak sam Bóg. 

12. Uważamy, że wszyscy ludzie mają prawo do równouprawnienia. Sprawiedliwość powinna wpływać na ludzi obojętnie, jakiej są rasy. Jeżeli nie będzie sprawiedliwości, wówczas nie będzie pokoju na świecie. Te rzeczy są zależne od siebie. Wszyscy ludzie muszą być sprawiedliwie oceniani.

13. Jesteśmy ludźmi pokoju i nie dążymy do konfliktów z nikim. Szanujemy każdego, kto nas szanuje, a także przebywamy w pokoju z tymi, którzy przebywają w pokoju z nami. Jeżeli jednak jesteśmy gnębieni lub atakowani przez kogokolwiek (indywidualnie lub  w grupie), wówczas będziemy bronić się przed tymi, którzy nas atakują. Każdemu, kto przebywa z nami w przyjacielskich stosunkach odpowiemy po przyjacielsku. Jeżeli ktoś wyświadcza nam przysługę lub ofiarowuje nam swoją pomoc, my postąpimy tak samo. Jeżeli jednak ktokolwiek będzie chciał nas poniżać w jakiejkolwiek formie psychicznej czy fizycznej, powinien wiedzieć, że nie będziemy tego akceptować.

14. Wierzymy w potęgę, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, aby wykorzystywać innych ludzi, ale po to, aby móc kierować swoim losem. Wierzymy w potęgę umysłu, edukację w prawdzie, mądrości i zrozumieniu, popieramy wolność dla wszystkich, sprawiedliwość, równość, pracę, a także ulepszanie samych siebie poprzez zmianę negatywnego myślenia na pozytywne. Prawdziwą potęgę.

15. Universal Zulu Nation popiera następujące wartości życia: 

Wiedza: interesować się wszystkim i poznawać wszystko, co nas otacza, co jest istotne i mniej istotne. Samemu poznawać świat. Wiedza jest nieskończona. 

Mądrość: być mądrym we wszystkim co robimy i z czym obcujemy. Mądrze myśleć przekazując dobre opinie, osądy, spostrzeżenia. Wyjaśniać innym znaczenie wiedzy i mądrości. Wiedzę, którą posiadamy należy przekazywać dalej. 

Zrozumienie: należy zawsze dążyć do tego, aby najlepiej jak potrafimy zrozumieć wszystko to, czego nas uczono. Bez względu na to, czy był to nauczyciel, który nas uczył, czy też samo życie. 

Wolność: posiadać otwarty umysł, aby móc poznawać wiedzę, mądrość i potrafić to zrozumieć, a także móc kontrolować samego siebie i swoje własne decyzje. Być człowiekiem myślącym, a nie zombie czy sługą. 

Sprawiedliwość: każdy ma prawo do sprawiedliwego traktowania. Bez sprawiedliwości nie będzie pokoju. 

Równość: przed prawem bożym wszyscy ludzie są równi. 

Pokój: przebywać w pokoju z samym sobą i innymi. Posiadać pokój ducha i umysłu. Pokój bez wojen, nienawiści i uprzedzeń. Pokój bez przestępstw, mordów i zniszczeń. Prawdziwy Pokój. 

Jedność: jednoczyć się z tymi, którzy chcą się jednoczyć i są za prawdziwym pokojem na świecie. Dążyć do jedności narodów. Każda część ludzkiej rodziny musi sama w sobie się jednoczyć zanim połączy się z innymi, oczywiście na zasadzie obopólnej zgody. 

Miłość: kochać życie. Być wdzięcznym, że żyjemy. 

Szacunek: posiadać poczucie własnej wartości i nigdy nie czuć się jako osoba poniżana. Być szanowanym jako człowiek obojętnie czy jest to kobieta czy mężczyzna. Szanować tych, którzy szanują nas i nigdy nie dać się traktować jako człowiek drugiej klasy. Należy szanować życie bez względu na to, gdzie żyjemy, a jeżeli musimy zabić jakieś stworzenie, to tylko w wyjątkowych okolicznościach. 

Praca: pracować tak, aby osiągnąć w życiu sukces i dać możliwość swojej rodzinie przetrwać w systemie, który bazuje na pieniądzu. Pracować tak, aby być człowiekiem postępu. Nie należy jednak pracować dla nikogo jako sługa czy zombie. Nie wolno być wykorzystywanym. 

Rozrywka: po pracy powinniśmy robić coś, co jest dla nas przyjemne, aby zrelaksować się i pozwolić sobie na jakieś szaleństwa, ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Zabawa i rozrywka to czas delektowania się uczuciem zadowolenia. Nie należy jednak nigdy zadowolenia, przyjemności czy zabawy czerpać ze zła czynionego komuś lub czemuś. 

Zmiana negatywnego myślenia na pozytywne: musimy zawsze rozpoznawać w sobie to negatywne „ja”, aby zwyciężyć go, wybierając pozytywne strony naszego „ja”. 

Ekonomia: żyjemy w świecie, który bazuje na pieniądzu. Dlatego powinniśmy szukać sposobów, aby mieć dobrą podstawę finansową, co ułatwia życie w tym systemie. Powinniśmy wiedzieć, że istnieje specyficzne społeczeństwo (New World Order), które snuje plany jak dojść do pieniędzy poprzez różne złe metody i pomysły. Tego typu plany dążą jedynie do tego, aby posiąść wszystko, co możliwe i kontrolować oraz podporządkować sobie cały świat wszelkimi sposobami, co doprowadzić może do tego, że całe społeczeństwo stanie się „zagubionymi robolami”, pozbawionymi własnych myśli i poglądów. 

Matematyka: wszystko, co zostało stworzone opiera się na matematyce.

Nauka: gdyby nie nauka i naukowcy, wówczas ludzie nie mieliby leków na pokonanie wielu chorób czy wirusów. Poprzez naukę naukowcy wynajdują szczepionki i leki, które nas chronią i leczą. Nauka pomaga. Co kiedyś było nieznane teraz jest znane dzięki nauce. Nauka sprawia, że gdy przestudiujemy daną sytuację z perspektywy czasu, to sytuacja ta, która mogła  wydawać się kiedyś nierealna, staje się obecnie prawdziwa. Wiele rzeczy, o których nie miało się pojęcia zostały przez naukę odkryte i w większym stopniu wyjaśnione. 

Życie: we wszystkim, co nas otacza jest zawarte życie: słońce, księżyc, gwiazdy, planety, stworzenia, czas, ludzie, zwierzęta, powietrze, wiatr, ogień, kamienie, gazy, myśli itd. Wszystko to jest życiem. 

Prawda: prawda jest przeciwieństwem kłamstwa. Prawda to podstawa wiedzy, a nienawiść to fundament kłamstwa. Powinniśmy zawsze popierać prawdę. Prawda jest prawdą. 

Fakty: fakty są potwierdzeniem prawdy. Prawdę przedstawiamy w faktach. Jeżeli coś staje się faktem nie jest już kwestią wiary. 

Wiara: Wiara polega na tym, aby wyznawać daną religię i praktykować ją, a także wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Wiara to też wiara w kogoś lub szansa dana komuś. Wiara to przeznaczenie.


 Universalna Modlitwa Universal Zulu Nation


W imię mocy, która jest źródłem określanym poprzez wiele nazw: Allah, Jehowa, Jahwe, Jah, Bóg, El Kulum, Amen Ra, Stwórca, Najwyższy i wszystkimi innymi. My Amazulu (Ludzie Niebios/Pokoju) bazując na naszym głównym celu (religii), którą jest prawda. Popierając fakty, a nie wierzenia zawsze poszukujemy prawdy tego co jest znane oraz tego co jest niewidzialne czyli jeszcze nieznane. My Amazulu szanujemy zapiski Mocy, która jest źródłem nas wszystkich i która wysłała zapisane słowa do wszystkich proroków, wysłanników, jasnowidzów Stwórcy, Najwyższego… My Amazulu łączymy się z duszami naszych przodków z przeszłości, których dotknęła niesprawiedliwość w imię mocy, która jest źródłem aniołów i innych form życia, aby chroniła Amazulu i wszystkich ludzi na tej planecie – Ziemi. My Amazulu prosimy siłę, która jest źródłem, aby zawsze błogosławiła Universal Zulu Nation, aby chroniła Matkę Ziemię, wszystkie planety i cały wszechświat. Aby chroniła nas zawsze przed naszymi wrogami - mieszkańcami planety – Ziemi, wrogami z innych światów, międzyplanetarnymi wrogami, wrogami z układów słonecznych i galaktyk, gwiazdozbiorów, innych wymiarów, przed wrogami z wszechświata i wszechświatów.O wielka siło, która jesteś źródłem utrzymuj nas mocnymi i zdrowymi w umyśle, ciele i duchu. Prowadź nas po właściwej ścieżce i nawet gdy zboczymy utrzymuj nas w poszukiwaniu: Prawidłowej Wiedzy, Prawidłowej Mądrości, Prawidłowego Zrozumienia na temat tego co popieramy jak Bogowie i Boginie według zdrowego rozsądku.

NIECH SIŁA, KTÓRA JEST ŹRÓDŁEM POBŁOGOSŁAWI NAS WSZYSTKICH

Brak komentarzy: