sobota, 20 października 2012

Beats Of Freedom (2010) reż. Leszek Gnoiński, Wojciech Słota


Beats of Freedom, to dokument ukazujący historię polskiej muzyki rock i punk-rock, skupiających się na walce o niepodległość z reżimem, w izolowanych realiach, kontrolowanego państwa komunistycznego, Polsce. W głównej mierze, lata 70. i 80., są tłem dziejących się wydarzeń zawartych w tym obrazie. 

W szczególności chciałbym zwróćić uwagę naszych czytelników z zagranicy, ponieważ film, w większości jest angielskojęzyczny, oraz w dość przejrzysty sposób opisuję ważniejsze wydarzenia z historii temtego okresu. W nawiązaniu do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, podczas ewolucji Kultury Hip Hop w gettach, a sytuacją za wschodnią częścią żelaznej kurtyny, możemy dopatrzeć się wielu podobieństw. Wierzę, że w pewnym sensie, jak za oceanem, tak samo w Europie Wschodniej społeczeństwo doświadczało wielu ciężkich przeżyć, z tytułu panowania systemów odpowiednio: kapitalizmu i socjalizmu.

Muzyczna strona tych wydarzeń, jako wspomniana forma przekazu i walki o wolność, odegrała bardzo istotną rolę. Unikatowe zdjęcia z kroniki filmowej, zapisy koncertów i wywiady połączone z wypowiedziami artystów, którzy przeszli przez piekło komunizmu, budują bardzo rzeczywisty obraz całości.


Nauczyli nas regułek i dat,
Nawbijali nam mądrości do łba, 
Powtarzali, co nam wolno, co nie,

Przekonali, co jest dobre, co złe. 
Odmierzyli jedną miarą nasz dzień,
Wyznaczyli czas na pracę i sen. 
Nie zostało pominięte już nic, 
Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć (...) 

Beats of Freedom to film o pokolenich naszych dziadków, rodziców i o nas samych. W obliczu cały czas rosnącego popytu na Hip Hop w Polsce i na świecie, warto się zastanowić, nad muzyczną i ideologiczną przeszłością poprzednich pokoleń, a przy tym wyciągnąć daleko idące wnioski, w obliczu obecnej sytuacji na świecie. Peace!

Brak komentarzy: