wtorek, 28 lutego 2012

The Black Panther Party - The Ten Point Program


Oryginał "Ten point program" z października 1966 był następujący:

1. Chcemy wolności. Chcemy prawa by ustalać losy naszej czarnej społeczności.

Wierzymy, że czarni nie będą wolni, dopóki nie będziemy w stanie określić naszego przeznaczenia.

2. Chcemy pełnego zatrudnienia dla naszego ludu.

Wierzymy, że rząd federalny jest odpowiedzialny i zobowiązany zapewnić każdemu człowiekowi zatrudnienie lub gwarantowany dochód. Wierzymy, że jeśli biały amerykański biznesmen, nie daje pełnego zatrudnienia, w następstwie środki produkcji powinny być zabrane od przedsiębiorców i umieszczone w społeczności tak, aby społeczeństwo mogło zorganizować i zatrudnić wszystkich swoich ludzi i zapewnić wysoki standard życia.

3. Chcemy kresu grabieży przez białego człowieka na naszej czarnej społeczności.

Wierzymy, że rasistowski rząd okradł nas i dlatego teraz domagamy się zaległych długów w postaci "czterdziestu akrów i dwóch mułów" (jest to oczywiście symboliczne stwierdzenie - przyp. kOOl MiKe). Czterdzieści akrów i dwa muły obiecano 100 lat temu jako zwrot w zamian za niewolniczą pracę i masowe morderstwa na czarnej nacji. Będziemy akceptować płatność jako walutę, która trafi do wielu naszych społeczności. Niemcy są teraz pomocni Żydom w Izraelu, za popełnione ludobójstwo na narodzie żydowskim. Niemcy zamordowali sześć milionów Żydów. Amerykańscy rasiści brali udział w rzezi ponad pięćdziesiu milionów czarnych ludzi, dlatego uważamy, że jest to i tak skromne żądanie, z naszej strony.

4. Chcemy godziwych warunków mieszkaniowych, nadających się na schronienie dla istot ludzkich.

Wierzymy, że jeśli biali właściciele nie dadzą przyzwoitych domostw dla naszej czarnej społeczności, to domostwa i ziemia zostanie przyznana spółdzielniom, aby nasza wspólnota wraz z pomocą rządu, mogła zbudować i stworzyć przyzwoite warunki i mieszkania dla swoich obywateli.

5. Chcemy edukacji dla naszego narodu, który uosabia prawdziwą nature dekadenckiego społeczeństwa amerykańskiego. Chcemy edukacji, która nauczy nas naszej prawdziwej historii i naszej roli w społeczeństwie współczesnym.

Wierzymy w system edukacji, który pozwoli naszym ludziom uzyskać wiedzę o sobie. Jeśli człowiek nie posiada wiedzy na temat siebie i swojej pozycji w społeczeństwie i na świecie, ma niewielkie szanse, aby odnosić się do czego innego.

6. Chcemy, aby wszyscy czarni mężczyźni byli zwolnieni ze służby wojskowej.

Wierzymy, że czarni ludzie nie powinni być zmuszani do walki w służbie wojskowej do obrony rasistowskiego rządu,  który nas nie chroni. Nie będziemy walczyć i zabijać innych "kolorowych" (wojna w Wietnamie i Indo-chinach - przyp. kOOl MiKe) na świecie, którzy podobnie jak czarni ludzie, są ofiarami białego rządu rasistowskiej Ameryki. Będziemy się bronić od siły i przemocy rasistowskiej policji i rasistowskiej armii, w jakikolwiek sposób, który będzie konieczny.

7. Chcemy natychmiastowego zakończenia brutalności policji i zabójstw na czarnych.

Wierzymy, że możemy zakończyć brutalność policji w naszej czarnej społeczności poprzez organizowanie czarnych grup samoobrony, które są dedykowane do obrony naszej czarnej społeczności przeciw rasistowskiemu uciskowi i brutalności policji. Druga poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych daje prawo do noszenia broni. Uważamy więc, że wszyscy czarni ludzie powinni uzbroić się w celu obrony własnej.

8. Chcemy wolności dla wszystkich czarnych mężczyzn przetrzymywanych w federalnych, stanowych, powiatowych i miejskich więzieniach i aresztach.

Wierzymy, że wszyscy czarni ludzie powinny być zwolnieni z wielu więzień i aresztów, ponieważ nie otrzymali sprawiedliwego i bezstronniczego procesu.

9. Chcemy by wszyscy czarni ludzie, postawieni przed sądem, byli sądzeni przez jury złożonego z grupy rówieśniczej lub osobów z ich czarnych społeczności, jak to określono w Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Wierzymy, że sądy powinny przestrzegać Konstytucji Stanów Zjednoczonych, aby czarni ludzie otrzymali sprawiedliwy proces. 14-sta Poprawka do Konstytucji USA daje człowiekowi prawo do bycia sądzonym przez jego "rówieśników". "Równieśnik" jest osobą z podobnej gospodarczej, społecznej, religijnej, geograficznej, środowiskowej, grupy społecznej, powiązanej tłem historycznym i rasowym. W tym celu sąd będzie musiał wybierać jury z czarnej społeczności, z której czarny oskarżony pochodzi. Byliśmy i jesteśmy sądzeni przez wszystkie białe ławy przysięgłe, które nie mają wiedzy na temat "człowieka przeciętnego rozumowania" w czarnej społeczności.

10. Chcemy ziemi, chleba, mieszkalnictwa, edukacji, ubrań, sprawiedliwości i pokoju. Jako nasz główny cel polityczny wyznaczamy sobie, nadzorowany przez ONZ plebiscyt, który odbędzie się w całej "czarnej kolonii", w której tylko czarne kolonialne podmioty zostaną dopuszczone do uczestnictwa, w celu ustalenia woli czarnych ludzi, oraz co do ich losu narodowego.

Kiedy w biegu ludzkich wydarzeń, koniecznością staje się dla jednych rozwiązanie politycznych zespołów które łączyły ich z innymi; należy przyjąć, między mocami ziemskimi, a separacją i równymi stanowiskami, do których prawa natury i natura boska nas uprawnia, z zachowaniem godnego szacunku dla opinii ludzkości, wymagane jest by podać powody, które zmuszają do separacji. 


Brak komentarzy: