niedziela, 27 stycznia 2013

5 Element - Knowledge Spot - O Hip Hopie w Szkolnej Ławce


Przedstawiamy projekt "5 Element - Knowledge Spot - O Hip Hopie w Szkolnej Ławce", w którym będziecie mieli możliwość zapoznania się z istotnym filarem kultury Hip Hop jaką jest wiedza. Poniżej dokładniejszego informacje od Zulu Kukiego :

Z racji iż w ubiegłbym roku działania edukacyjne udało się rozwinąć w konkretny sposób, odwiedzając takie miejsca jak szkoły, zakłady karne, szkoły tańca oraz placówki kulturowe w różnych miejscach kraju, dlatego na rok 2013 przygotowaliśmy konkretną opcję.

Założeniem projektu na ten rok są:
- wykłady,
- spotkania,
- panele dyskusyjne.
Wszystko poświęcone różnym aspektom kultury Hip Hop, stawiając główny nacisk na jej historię, korzenie, elementy, pionierów i ideologię. Celem spotkań jest rozwój świadomości zarówno osób utożsamiających się z tą kulturą jak i tych, dla których jest ona obca. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie w dużym stopniu odciąć ludzi od stereotypów związanych z kulturą Hip Hop. Ponadto opieramy swoje działania o hasło "Pozytywne zamiast negatywnego" chcąc pokazać ludziom jak piękna i bogata w możliwości jest kultura Hip Hop dla każdego z nas.
W ramach działań edukacyjnych powstały dwa programy:

1. "5 Element" - czyli knowledge spot. który może mieć formę wykładu, spotkania, panelu lub może być opcją łączącą wszystkie te elementy. Ten program zorganizować można jako osobne wydarzenie lub jako część innego wydarzenia kulturowego. Przewidywany czas trwania w zależności od wymagań od 1 do 3h.
(Prowadzący: Zulu Kuki)

2. "O Hip Hopie w Szkolnej Ławce" - drugi program spotkań kulturowo-edukacyjnych ukierunkowany na placówki edukacyjne jakimi są szkoły średnie oraz szkoły gimnazjalne. Program może być realizowany w trakcie lekcji szkolnych (czas trwania 1 lub 2 godziny lekcyjne) lub też jako wydarzenie poza lekcyjne. W ramach OHHWSŁ zainteresowanym odbyciem się takiego wydarzenia u nich w szkole dajemy wszelkie instrukcje oraz wskazówki co zrobić by to się odbyło.
(Prowadzący: Zulu Kuki / Śniegu)


Projekt edukacyjny jest moim autorskim dziełem. Program szkolny powstał we współpracy z moim uczniem, Śniegiem. Całość wydarzeń odbywa się z inicjatywy międzynarodowej organizacji Universal Zulu Nation we współpracy z Paint Your Walls 3City.
Widząc wyższy cel naszych działań otrzymujemy wsparcie między innymi od: Flava Dance Magazine, Rapnejszyn, Studia Tańca Smooth Moves, Studia Tańca Da Soul Kids, The Originators, Make Some Noise, Studia Tańca High Definition, USA SPORTS, Break.pl, Oldschoolers Crew, New Boogie Down School, Insane Kid, Kultura Podwórka, Popkiller, Capital, Mobilizacja.pl, Not4Toys, Unhuman, Hip Hop Reportaż, Wolne Style, Magic Town, Scena Muzyczna Gdańsk i innych.


Cel jest prosty. Mówić o tym o czym się zapomina czyli o ludziach i wydarzeniach, które przyczyniły się do tego, że dziś jesteśmy kim jesteśmy i mówimy Hip Hop opisując nasze życie.

Zainteresowany wykładem u siebie w mieście? U siebie na wydarzeniu, zawodach, conteście? A może u siebie w szkole?

Kontakt do nas:
5E.HipHop@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/5ElementKnowledgeSpot
oraz
https://www.facebook.com/OHipHopieWSzkolnejLawce

Brak komentarzy: