czwartek, 1 listopada 2012

The Hip Hop Declaration of Peace

16 maja 2001 roku na ręce ONZ została złożona ''Hiphopowa Deklaracja Pokoju''. Była ona podpisana przez takie organizacje jak: Temple of Hip Hop, Ribbons International, UNESCO, oraz 300 działaczy, pionierów i delegatów ONZ. Dokument przede wszystkim uznaje Hip Hop, jako międzynarodową kulturę pokoju i dobrobytu, a także służy jako zbiór zasad według których powinni postępować, aby podtrzymywać pokojowy charakter kultury Hip Hop i kształtować pokój na świecie.

more info: www.declaration-of-peace.com

Brak komentarzy: